Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Ubój rytualny znów w Trybunale

Obrazek

Trybunał Konstytucyjny po raz drugi będzie rozpatrywał sprawę uboju rytualnego. Tym razem na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich.

Marcin Jajor21 marca 2015, 07:36

Zakaz uboju bez ogłuszania obowiązywał w Polsce od 1 stycznia 2013 roku, po tym jak Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu z 27 listopada 2012 r. stwierdził niezgodność rozporządzenia MRiRW, który go dopuszczał z ustawą o ochronie zwierząt z 21 sierpnia 1997 r. Niespełna dwa lata od tego wydarzenia, a więc 10 grudnia 2014 r. – na wniosek Gmin Wyznaniowych Żydowskich (ZGWŻ) – sprawa kolejny raz trafiła na wokandę. Trybunał Konstytucyjny orzeka, że: ”przepisy, które zakazywały uboju rytualnego są niezgodne z Konstytucją RP oraz Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności”. Jednocześnie, ponad to czego oczekiwał ZGWŻ – domagający się dopuszczenia uboju rytualnego wyłącznie na własne potrzeby na terenie kraju – wyrok znosi zakaz uboju bez ogłuszania w całości, a więc także dopuszcza eksport wyprodukowanego w ten sposób mięsa. Zgodnie z wyrokiem, poddawanie zwierząt ubojowi rytualnemu w uprawnionej rzeźni będzie dozwolone, ze względu na bezpośrednie stosowanie przepisów UE, a więc art. 4 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1099/2009 w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania.

W między czasie ( 24 października 2014 r.) do TK trafia kolejny wniosek upominający się o prawa mniejszości religijnych w zakresie uboju bez ogłuszenia, tym razem składa go Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO). Podobnie jak ZGWŻ wnioskuje o stwierdzenie niezgodności przepisów ustawy o ochronie zwierząt z Konstytucją RP oraz Europejską Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Jak wówczas czytamy w komunikacie RPO, brak regulacji w polskim porządku prawnym, które dopuszczałyby ubój rytualny na potrzeby wspólnot religijnych, stanowi o naruszeniu konstytucyjnych gwarancji wolności religii. Z kolei ubój rytualny dokonywany w celach handlowych, na skalę masową, nie należący do sfery wolności religii i wyznania, dlatego nie może korzystać z ochrony jaką zapewnia Konstytucja. Innymi słowy, ubój bez ogłuszenia powinien być dopuszczony, ale wyłącznie na potrzeby lokalnych wspólnot religijnych, praktykowanych w judaizmie oraz w islamie.

Jak podała Gazeta Wyborcza, pod koniec lutego TK zwrócił się do RPO z pytaniem, czy wobec wspomnianego wyroku z 10 grudnia 2014 r. podtrzymuje swój wniosek o rozpatrzenie sprawy uboju rytualnego. Odpowiedź była twierdząca. – Analiza sentencji wyroku uzasadnia pogląd, że w dalszym ciągu istnieją podstawy do orzekania przez TK w sprawie wniosku RPO – uzasadnia Lipowicz. Jak uzasadnia dalej: ”Poza zakresem orzekania TK znalazła się (…) kwestia finalnego przeznaczenia mięsa pochodzącego z uboju rytualnego, w tym ewentualność ograniczenia skali tego uboju, łącznie z eksportem”.      mj (źródło: Gazeta Wyborcza, fot. ks)Picture of the author
Autor Artykułu:Marcin Jajor
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)