Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Ułatwienia w rolniczym handlu detalicznym. Projekt w konsultacjach społecznych

Zwolnienie z podatku dochodowego do wysokości 100 tys. złotych oraz ułatwienia w sprzedaży na terenie całego kraju. Do konsultacji społecznych trafił projekt ustawy w sprawie rolniczego handlu detalicznego.

wk28 lipca 2021, 12:59

Ministerstwo rolnictwa przesłało do konsultacji społecznych projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego. To efekt zapowiedzi złożone przez rząd w programie ,,Polski Ład”, w którym zawarto m.in. inicjatywę „Uwolnienie rolniczego handlu detalicznego (RHD)”.

Co to jest RHD?

Rolniczy handel detaliczny jest specyficzną formą handlu detalicznego, funkcjonującą w Polsce od 2017r. i „dedykowaną” rolnikom. Podstawowym warunkiem prowadzenia tej działalności jest to, że żywność produkowana i wprowadzana na rynek musi pochodzić w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu danego podmiotu. W ramach takiego handlu możliwa jest produkcja, w tym przetwórstwo żywności na małą skalę i jej zbywanie konsumentom finalnym (na terytorium całego kraju), a także lokalnym zakładom prowadzącym handel detaliczny z przeznaczaniem dla konsumenta finalnego, zlokalizowanym na ograniczonym obszarze kraju. Obecnie obszar ten, obejmuje województwo, w którym ma miejsce prowadzenie produkcji żywności w ramach RHD oraz powiaty lub miasta stanowiące siedzibę wojewody lub sejmiku województwa, sąsiadujące z tym województwem.

Sprzedaż na terytorium całego kraju

W przesłanej do konsultacji społecznych ustawie MRiRW proponuje umożliwienie prowadzenia dostaw żywności produkowanej przez podmioty prowadzące rolniczy handel detaliczny do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego, takich jak np. sklepy, restauracje, stołówki na obszarze całego kraju.

Produkcja i sprzedaż pod kontrolą

Jednocześnie zakłada się, że produkcja i zbywanie żywności w ramach RHD, tak jak dotychczas, podlegają przepisom prawa żywnościowego. Dlatego nie mogą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności i wpływać niekorzystnie na zdrowie publiczne oraz podlegają urzędowej kontroli w zakresie bezpieczeństwa żywności sprawowanej przez organy odpowiednio Państwowej Inspekcji Sanitarnej albo Inspekcji Weterynaryjnej.

Zniesienie limitów

Ponadto w projekcie proponuje się zniesienie maksymalnych limitów żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego w odniesieniu do sprzedaży konsumentom finalnym i pozostawienie tych limitów wyłącznie w odniesieniu do dostaw do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego.

Nowe zasady podatkowe

Ponadto proponuje się wprowadzenie zmiany przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w celu podwyższenia z 40 tys. do 100 tys. zł kwoty przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych zwolnionej z podatku dochodowego.

Przepis nie będzie dotyczył sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym na podstawie odrębnych przepisów.

Szacuje się, że podwyższenie z 40 tys. zł do 100 tys. zł przychodów ze sprzedaży zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejszy wpływy do budżetu państwa w wysokości ok. 15,5 mln zł. 

Rosnąca popularność RHD

Obecnie na rynku funkcjonuje 11 352 podmiotów prowadzących rolniczy handel detaliczny w zakresie produktów pochodzenia zwierzęcego (dane Inspekcji Weterynaryjnej z 15.06.2021r.) oraz 1524 podmiotów prowadzących rolniczy handel detaliczny w zakresie produktów pochodzenia  niezwierzęcego (dane Inspekcji Sanitarnej z 31.12.2020r.).

wk

 

 

 Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)