Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Ulga za złe długi w VAT

Obrazek

Nieuregulowane w terminie płatności mogą zachwiać stabilnością finansową gospodarstwa, a w skrajnych przypadkach doprowadzić do dużego zadłużenia, z utratą płynności finansowej włącznie.

dr Piotr Łuczak28 grudnia 2015, 08:58

Nasze prawo, by choć w części zniwelować podatkowe skutki braku zapłaty za towary, zawiera w ustawie o podatku od towarów i usług (VAT) przepisy pozwalające korygować podatek należny. To broń obosieczna – jeśli rolnik „zawali” z płatnością, dosięgną one i jego. Przepisy dotyczące rozliczenia podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności zostały uregulowane w art. 89a i 89b ustawy o podatku od towarów i usług. Dotyczą one sytuacji:

  • gdy rolnik jest wierzycielem, czyli jego kontrahenci nie uregulowali należności za nabyty towar/usługę oraz
  • gdy to rolnik nie zapłacił swojemu kontrahentowi.

W pierwszym przypadku rolnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności lub jej części, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Przepisy ustawy o VAT nie nakładają na rolnika – wierzyciela obowiązku korygowania sprzedaży w przypadku braku zapłaty od kontrahenta. To od samego rolnika zależy, czy rozpocznie procedurę korekty.

Aby jednak zastosować ulgę na złe długi, należy spełnić kilka warunków. Ważne, żeby nieściągalność wierzytelności była uprawdopodobniona. Zgodnie z art. 89a ust. 1a nieściągalność wierzytelności jest uprawdopodobniona, gdy nie została ona uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze. Przykład: Jan Kowalski sprzedał w lipcu 2015 roku rzepak zakładom olejarskim na kwotę brutto 2,1 mln zł, w tym podatek należny w wysokości 100 tys. zł. Na fakturze podał termin płatności 31.08. 2015 r. Kontrahent w tym terminie nie zapłacił za towar. Termin 150 dni od daty płatności, określonej przez rolnika na fakturze sprzedaży minął 28.01.2016 r. Ponieważ do tego dnia olejarnia nie uregulowała nawet części należności, wobec czego Jan Kowalski ma prawo do pomniejszenia w deklaracji VAT-7 za styczeń 2016 r. podstawy opodatkowania i podatku należnego o wartość netto 2 mln zł i VAT o 100 tys. zł.

Szerzej w styczniowym numerze „top agroszef Premium”. Przeczytasz w nim m.in. także o:

  • Artur Balazs – jako rolnik i jako polityk. Reportaż i wywiad.
  • Jak wykorzystać ulgę w VAT, gdy ktoś zalega nam z płatnością za towar?
  • Czy ubezpieczenia indeksowe będą sposobem na suszę?
  • W co inwestować nadwyżki finansowe?
  • Jak wykorzystać ogólnie dostępne odczyty satelitów do zarządzania gospodarstwem?
  • Co robić, gdy woda przez inwestycje sąsiada spływa na naszą działkę?
  • I wiele innych ciekawych informacji.


Kwartalnik „top agroszef Premium” z dużym rabatem dla prenumeratorów „top agrar Polska”. Kliknij tutaj.Picture of the author
Autor Artykułu:dr Piotr Łuczak
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)