🔔 Pierwszy miesiąc prenumeraty za jedyne 9 zł
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Umorzenie akcji plantatora cukrowni

07.07.2020

Drukuj

Umorzenie akcji plantatora cukrowni

r e k l a m a

Przepisy dotyczące funkcjonowania spółek akcyjnych zawarte są w szczególności w ustawie z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. W myśl przepisów art. 359, akcje w spółce mogą być umorzone w przypadku, gdy jej statut tak stanowi. Akcja może być umorzona albo za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). Umorzenie dobrowolne określa umowa zawarta z akcjonariuszem, przy czym nie może być dokonywane częściej niż raz w roku obrotowym.

Przesłanki i tryb przymusowego umorzenia określa natomiast statut spółki. Umorzenie akcji wymaga uprzedniego podjęcia uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy, w którym ma prawo wziąć również ten, czyje akcje mają być umorzone. Uchwała o umorzeniu powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych lub uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

r e k l a m a

Co do umorzenia dobrowolnego, cena akcji ustalana jest w drodze negocjacji. Przymusowe natomiast następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. Na koniec należy zaznaczyć, że uchwała o umorzeniu akcji podlega ogłoszeniu, natomiast uchwała o zmianie statutu w sprawie umorzenia akcji powinna być umotywowana.

Poza wymienionymi przypadkami istotne jest również, że statut może stanowić o automatycznym umorzeniu akcji w razie ziszczenia się określonego zdarzenia, bez powzięcia uchwały przez walne zgromadzenie. W takim przypadku wynagrodzenie za umorzone akcje ustala się w taki sam sposób, jak w przypadku umorzenia przymusowego. Warto wreszcie zaznaczyć, że spółka akcyjna nie jest zobowiązana zawiadamiać wszystkich akcjonariuszy o walnym zgromadzeniu osobiście; wystarczy, że takie zawiadomienie znajdzie się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub w inny sposób określony w statucie.

Jak wynika z powyższych przepisów, możliwe jest umorzenie akcji przymusowe, bez zgody akcjonariusza. W sytuacji, gdy dodatkowo nie śledził on zawiadomień o walnych zgromadzeniach akcjonariuszy – również bez jego wiedzy. W omawianym przypadku, jeżeli oczywiście wszystkie decyzje oraz uchwały zostały podjęte, a obniżenie kapitału akcyjnego zostało zarejestrowane przez sąd, nie ma podstaw do skutecznego zakwestionowania umorzenia. W razie wątpliwości co do prawidłowości umorzenia w tym konkretnym przypadku, jak również w każdym innym, sugeruję zasięgnięcie porady adwokata.

adw. Mikołaj Pomin

Czytaj artykuły w naszej aplikacji!

Aplikacja TAP jest już dostępna

r e k l a m a

r e k l a m a

więcej artykułów z tej kategorii

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody