Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Umowa dzierżawy potwierdzona przez wójta

Obrazek

Jak poinformował resort rolnictwa, zawarcie umowy dzierżawy może potwierdzić właściwy miejscowo wójt.

Andrzej Sawa27 października 2020, 10:04

Wynika to z art. 28 ust. 4 pkt 1 i art. 38 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (DzU z 2020, poz. 174). Wójt może to uczynić dla następujących celów:

 • spełnienia przez emeryta lub rencistę warunku zaprzestania prowadzenia produkcji rolniczej, jeżeli jednocześnie nie chce on wyzbyć się własności gospodarstwa rolnego (dzierżawa na 10 lat);
 • domniemania, że dzierżawca prowadzi na dzierżawie działalność rolniczą, celem objęcia go ubezpieczeniem w KRUS.


Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników nie precyzuje sposobu ani formy potwierdzania umowy dzierżawy – wójt potwierdza jedynie fakt zawarcia takiej umowy. Nie wynika, jednak w treść umowy, ani kto jest jej stroną. Oznacza to, że potwierdzenie to nie oznacza stwierdzenie, że taka umowa jest ważna i wywołuje określone skutki prawne.

Przepisy o ubezpieczeniu społecznym rolników nie zobowiązują wójta do prowadzenia rejestrów obejmujących potwierdzenia umów dzierżawy. To strony umowy dzierżawy muszą zadbać – czytamy w komunikacie MRiRW – by stosowne daty zostały ujawnione, np. organom podatkowym. Jeżeli grunty gospodarstwa rolnego zostały w całości lub w części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, podatnikiem podatku rolnego jest dzierżawca. Podatnicy podatku rolnego, m.in. dzierżawcy są zobowiązani złożyć organowi podatkowemu (wójtowi) informacje o gruntach w terminie 14 dni od powstania obowiązku podatkowego – zawarcia umowy dzierżawy.Picture of the author
Autor Artykułu:Andrzej Sawa
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)