Unijne rolnictwo w liczbach

Unijne rolnictwo w liczbach

W których krajach jest najwięcej gospodarstw? Jak zmienia się populacja wiejska? Ilu rolników ma dostęp do Internetu?

r e k l a m a

Terytorium


Tereny rolnicze to w Unii Europejskiej około 44%. Obszary tzw. pośrednie stanowią kolejne 44%. Miasta zajmują tylko 12% terytorium UE.
Najwyższy odsetek obszarów wiejskich jest w Finlandii, Irlandii, Estonii, Portugalii i Austrii, gdzie zajmują 80% i więcej obszaru całego kraju.
Według klasyfikacji terytorialnej do celów statystycznych,  terenów z dominującą funkcją rolniczą nie ma wcale w Luksemburgu oraz na Malcie i na Cyprze.

Dochody
Przeciętny produkt krajowy brutto dla terenów wiejskich jest niższy, niż miejskich. PKB obszarów wiejskich stanowi 73% średniej unijnej, PKB terenów pośrednich 88%, a miejskich - 120%.
Na terenach wiejskich Rumunii, Bułgarii i Łotwy PKB nie osiąga nawet 40% średniej unijnej.. Największy PKB na obszarach wiejskich to 119% średniej europejskiej, osiągnięty przez Holendrów.
Wzrasta zróżnicowanie źródeł dochodów na wsi. Głównie polega na tym, że gospodarstwo ma co najmniej jedno dodatkowe źródło dochodu. W całej Unii takie gospodarstwa stanowią 6,8%.
Najmniej gospodarstw z dodatkowymi dochodami, bo ok. 1%, znajdziemy na Cyprze, Litwie i Bułgarii. W Polsce jest około 3% takich gospodarstw. W Czechach 19%, a w Słowenii 16% rolników ma co najmniej jedno dodatkowe źródło dochodu. Inaczej jest w krajach tzw. starej UE, gdzie niemal jedna trzecia gospodarstw ma dodatkowe źródła utrzymania. Tak jest szczególnie w Niemczech, Szwecji, Austrii, a w Danii, ich odsetek wynosi ponad 60%.
W tym wypadku średnia UE jest zaniżana przez państwa takie jak Włochy, Rumunia i Polska.

Dlaczego? Bardzo mało jest tam gospodarstw, które utrzymują się (oficjalnie) z dodatkowego źródła dochodu. Jednocześnie w każdym w tych trzech krajów liczba gospodarstw jest ogromna - razem stanowią ponad połowę wszystkich gospodarstw w Unii Europejskiej. Są to jednak w większości małe działalności, zatrudniające średnio jedną osobę w pełnym wymiarze czasu pracy.
Przeliczając stosunek zatrudnionych do całej populacji, bezrobocie jest większe w mieście, niż na wsi. Niestety, na wsi jest o wiele więcej młodych ludzi, którzy nie są uczniami i nie pracują.
Na terenach rolniczych jest także więcej niezatrudnionych kobiet. Należy jednak pamiętać, że dane dotyczą oficjalnego zatrudnienia (czytaj więcej TUTAJ).
Ubóstwo obejmuje 27% wsi, a 22% mieszkańców miast. Jednak w ostatnich kilku latach ten wskaźnik zaczyna się zmieniać na plus dla wsi. 
Co ciekawe, wieś dorównuje miastu w dostępie do Internetu. W 2016 r. nie było różnic między mieszkańcami różnych terenów. Dostęp do sieci ma ponad 96% mieszkańców.

Mieszkańcy

W 2015 r. populacja UE wynosiła ponad 508 milionów ludzi. Najgęściej zaludnione są Holandia, Belgia i Malta. Najmniej osób na kilometr kwadratowy mieszka w Szwecji i Finlandii.
Przez ostatnie kilka lat populacja europejska pozostaje na stałym poziomie. Zmienia się tylko stosunek liczby mieszkańców wsi i miast.

Jak można się spodziewać, na wsi ubywa ludzi, chociaż nadal większość mieszka na wsi, bo 44%. W regionach pośrednich zamieszkuje 36% ludności.
Ten stosunek jest różny dla poszczególnych krajów. W Irlandii, Słowenii i Rumunii więcej niż połowa mieszkańców pozostaje na wsi. Z drugiej strony w państwach takich jak Szwecja, Litwa, Belgia, Wielka Brytania i Hiszpania tylko 10% ludności żyje na terenach wiejskich.
Ostatnia dekada przyniosła spadki w populacji wiejskiej. Wyjątkiem są Belgia, Grecja i Słowacja, gdzie liczba ludności pozostaje na podobnym poziomie. Największe migracje ze wsi do miasta obserwujemy w Estonii i Rumunii. 
al na podst. EC Agri
Zainteresował Cię ten artykuł? Chcesz mieć nieograniczony dostęp do najlepszych informacji rolniczych? Skorzystaj z oferty naszej prenumeraty.
Pokaż komentarze

Zobacz także

więcej artykułów z tej kategorii