Ta strona używa cookie w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki.

Zgadzam się

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Portal partner

Unijne rolnictwo w liczbach

08.08.2017

Drukuj

Unijne rolnictwo w liczbach

Artykuł dostępny

Terytorium


Tereny rolnicze to w Unii Europejskiej około 44%. Obszary tzw. pośrednie stanowią kolejne 44%. Miasta zajmują tylko 12% terytorium UE.
Najwyższy odsetek obszarów wiejskich jest w Finlandii, Irlandii, Estonii, Portugalii i Austrii, gdzie zajmują 80% i więcej obszaru całego kraju.
Według klasyfikacji terytorialnej do celów statystycznych,  terenów z dominującą funkcją rolniczą nie ma wcale w Luksemburgu oraz na Malcie i na Cyprze.

Dochody
Przeciętny produkt krajowy brutto dla terenów wiejskich jest niższy, niż miejskich. PKB obszarów wiejskich stanowi 73% średniej unijnej, PKB terenów pośrednich 88%, a miejskich - 120%.
Na terenach wiejskich Rumunii, Bułgarii i Łotwy PKB nie osiąga nawet 40% średniej unijnej.. Największy PKB na obszarach wiejskich to 119% średniej europejskiej, osiągnięty przez Holendrów.
Wzrasta zróżnicowanie źródeł dochodów na wsi. Głównie polega na tym, że gospodarstwo ma co najmniej jedno dodatkowe źródło dochodu. W całej Unii takie gospodarstwa stanowią 6,8%.
Najmniej gospodarstw z dodatkowymi dochodami, bo ok. 1%, znajdziemy na Cyprze, Litwie i Bułgarii. W Polsce jest około 3% takich gospodarstw. W Czechach 19%, a w Słowenii 16% rolników ma co najmniej jedno dodatkowe źródło dochodu. Inaczej jest w krajach tzw. starej UE, gdzie niemal jedna trzecia gospodarstw ma dodatkowe źródła utrzymania. Tak jest szczególnie w Niemczech, Szwecji, Austrii, a w Danii, ich odsetek wynosi ponad 60%.
W tym wypadku średnia UE jest zaniżana przez państwa takie jak Włochy, Rumunia i Polska.

r e k l a m aDlaczego? Bardzo mało jest tam gospodarstw, które utrzymują się (oficjalnie) z dodatkowego źródła dochodu. Jednocześnie w każdym w tych trzech krajów liczba gospodarstw jest ogromna - razem stanowią ponad połowę wszystkich gospodarstw w Unii Europejskiej. Są to jednak w większości małe działalności, zatrudniające średnio jedną osobę w pełnym wymiarze czasu pracy.
Przeliczając stosunek zatrudnionych do całej populacji, bezrobocie jest większe w mieście, niż na wsi. Niestety, na wsi jest o wiele więcej młodych ludzi, którzy nie są uczniami i nie pracują.
Na terenach rolniczych jest także więcej niezatrudnionych kobiet. Należy jednak pamiętać, że dane dotyczą oficjalnego zatrudnienia (czytaj więcej TUTAJ).
Ubóstwo obejmuje 27% wsi, a 22% mieszkańców miast. Jednak w ostatnich kilku latach ten wskaźnik zaczyna się zmieniać na plus dla wsi. 
Co ciekawe, wieś dorównuje miastu w dostępie do Internetu. W 2016 r. nie było różnic między mieszkańcami różnych terenów. Dostęp do sieci ma ponad 96% mieszkańców.

Mieszkańcy

W 2015 r. populacja UE wynosiła ponad 508 milionów ludzi. Najgęściej zaludnione są Holandia, Belgia i Malta. Najmniej osób na kilometr kwadratowy mieszka w Szwecji i Finlandii.
Przez ostatnie kilka lat populacja europejska pozostaje na stałym poziomie. Zmienia się tylko stosunek liczby mieszkańców wsi i miast.

Jak można się spodziewać, na wsi ubywa ludzi, chociaż nadal większość mieszka na wsi, bo 44%. W regionach pośrednich zamieszkuje 36% ludności.
Ten stosunek jest różny dla poszczególnych krajów. W Irlandii, Słowenii i Rumunii więcej niż połowa mieszkańców pozostaje na wsi. Z drugiej strony w państwach takich jak Szwecja, Litwa, Belgia, Wielka Brytania i Hiszpania tylko 10% ludności żyje na terenach wiejskich.
Ostatnia dekada przyniosła spadki w populacji wiejskiej. Wyjątkiem są Belgia, Grecja i Słowacja, gdzie liczba ludności pozostaje na podobnym poziomie. Największe migracje ze wsi do miasta obserwujemy w Estonii i Rumunii. 
al na podst. EC Agri

Polecane dla Ciebie:

article icon

Szybki siew poplonów

Czytaj

r e k l a m a

Komentarze (?)

r e k l a m a

więcej artykułów z tej kategorii