Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Unijni politycy: „Komisja powinna wycofać plany wprowadzenia zakazu stosowania środków ochrony roślin”

Obrazek

Dla unijnych polityków zajmujących się rolnictwem i ochroną środowiska jest jasne, że unijne plany zmniejszenia o połowę stosowania środków ochrony roślin są chybione i powinny zostać wycofane. Ale czy tak się stanie?

Dominika Mulak27 września 2022, 16:06
Część europosłów CDU uważa, że prawdopodobieństwo, że Komisja Europejska wycofa swoją propozycję ograniczenia stosowania środków ochrony roślin o połowę, jest bardzo duże. Rzecznik grupy EPP ds. środowiska dr Peter Liese, który zasiada w Parlamencie Europejskim, podkreślił, że jego zdaniem prawdopodobieństwo takiego ruchu jest większe lub równe 50 proc. Szczególnie w Soest (kraj związkowy Nadrenii Północnej-Westfalii) wśród potencjalnie zainteresowanych rolników panuje ostry sprzeciw wobec unijnych planów. Oprócz proponowanego ograniczenia ś.o.r. do 2030 roku w całej UE o 50%, szczególnie krytykowany przez rolników jest pomysł całkowitego zakazu stosowania pestycydów na wszystkich obszarach chronionych.


Liese dostrzega braki techniczne

Dwóch posłów CDU zwróciło również szczególną uwagę na ostre odrzucenie propozycji przez rolników. Z kolei Liese zauważył, że całkowity zakaz stosowania środków ochrony roślin na obszarach chronionych byłby ze szkodą dla wielu rzadkich ptaków mających gniazda na ziemi. Wynika to z faktu, że do odchwaszczania trzeba by było wtedy stosować brony. Ponadto bez chemicznej ochrony roślin należałoby zrezygnować z uprawy zbóż, co doprowadziłoby do zwiększenia ilości pól kukurydzy, które jak wiadomo są mniej odpowiednie dla ptaków gniazdujących na ziemi.


Lins: Niemcy będą szczególnie dotknięte

Tymczasem przewodniczący Komisji Rolnictwa Norbert Lins (na zdjęciu) zauważył, że Niemcy byłyby szczególnie dotknięte całkowitym zakazem dla tych obszarów ze względu na wysoki po Słowenii i Austrii udział obszarów chronionego krajobrazu. Jego zdaniem projekt rozporządzenia jest atakiem na obszary wiejskie i jeszcze bardziej pogłębiłby podziały między mieszkańcami wsi i miast.


Nawet ekolodzy sceptycznie nastawieni

Joachim Drüke, przewodniczący grupy roboczej ds. biologicznej ochrony środowiska w powiecie Soest, był sceptyczny wobec propozycji Komisji. Zasadniczo opowiada się on za znacznym ograniczeniem stosowania pestycydów chemicznych. Jednak plany Brukseli są zdecydowanie zbyt mało zróżnicowane. Ważne jest, aby uprawa była możliwa nawet na gruntach ornych na obszarach chronionych. Według Drüke umowna ochrona przyrody zależy w szczególności od współpracy z rolnikami. Jest to ważny fundament skutecznej ochrony przyrody.

Konstantin Kockerols
Fot. www.topagrar.com


Picture of the author
Autor Artykułu:Dominika Mulak
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)