Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Utylizacja folii rolniczej. Rusza nowy nabór wniosków

Resorty rolnictwa i klimatu wraz z NFOŚiGW uruchamiają po raz drugi program usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Na cel przewidziano 25 mln zł, a nabór wniosków rusza 28 czerwca. Beneficjentami są gminy oraz związki międzygminne.

Kamila Szałaj8 czerwca 2021, 10:11
Minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka, minister rolnictwa Grzegorz Puda oraz kierownictwo NFOŚiGW: prof. Maciej Chorowski i Dominik Bąk ogłosili dziś na wspólnej konferencji prasowej uruchomienie kolejnej edycji programu usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Nabór wniosków w NFOŚiGW
 ruszy 28 czerwca i potrwa do 15 września. Na ten cel przeznaczono 25 mln zł, co pozwoli na zagospodarowanie ok. 50 tys. ton odpadów foliowych.

- Chcemy w ten sposób wyjść na przeciw potrzebom rolników i samorządów. Folie są masowo wykorzystywane w produkcji rolnej, jednak nie ma dla nich dobrej alternatywy - zaznaczył minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

Z kolei minister rolnictwa Grzegorz Puda podkreślił, że polscy rolnicy są wzorem do naśladowania w całej UE i są przykładem tego, że można połączyć ekonomikę z ochroną środowiska. 

- Z jednej strony produkują wysokiej jakości żywność, z drugiej strony stosują przy tym mniej pestycydów i nawozów. Rząd PiS wspiera działania, które mogą przynieść jeszcze lepsze rezultaty, także w procesie utylizacji. Uruchamiamy więc ten program ponownie, by zapewnić rolnikom ciągłość produkcji przy jednoczesnym dbaniu o środowisko - wyjaśnił minister Puda.

Wiceprezes NFOŚiGW Dominik Bąk ocenił, że do 31 marca 2022 roku uda się rozpatrzeć wnioski i zawrzeć umowy z beneficjentami. 

- Kwalifikowalność kosztów to okres od 1 czerwca do 30 czerwca 2022 roku, czyli przez 13 miesięcy możemy kwalifikować koszty zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów foliowych - zaznaczył Bąk. 

23 czerwca NFOŚiGW organizuje szkolenie dla beneficjentów tego programu
, czyli dla gmin i związków gminnych. 

Program „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ma na celu m.in. rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa. Przewiduje on  jednorazowe sfinansowanie usunięcia odpadów, które zostały nagromadzone w gospodarstwach rolniczych ze względu na problemy organizacyjne i ekonomiczne związane z ich zagospodarowaniem.

Przedsięwzięcia kwalifikujące się do inwestycji to m.in. te z zakresu transportu oraz odzysku lub unieszkodliwienia odpadów, w tym folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu big bag. Intensywność dofinansowania to dotacja do 100% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 500 zł za 1Mg usuwanych odpadów. Umowy będą podpisywane do końca marca 2022 roku,  natomiast wydatkowanie środków będzie się odbywało do listopada 2022 r. Wsparcie z programu kwalifikowane jest również jako pomoc de minimis w rolnictwie.

W 2019 roku NFOŚiGW rozpoczął ten program pilotażowo. Objął on siedem gmin, a następnie w ramach pierwszego naboru rozszerzył zasięg na całą Polskę. W wyniku pilotażu podpisano umowy na łączną kwotę ponad pół miliona złotych, z kolei w pierwszym naborze była to suma ponad 42 mln złotych.

Kamila Szałaj, fot. MKiŚ


Picture of the author
Autor Artykułu:Kamila Szałaj
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)