Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Utylizacja padłych zwierząt gospodarskich w 2014 roku bez zmian

Obrazek

Zasady korzystania w 2014 r. z usług utylizacyjnych z dofinansowaniem Agencji dla producentów rolnych  nie ulegają zmianie w stosunku do obowiązujących obecnie - poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na swojej stronie internetowej.

7 stycznia 2014, 10:55

ARiMR przypomina, że pomoc może otrzymać producent rolny prowadzący gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub dział specjalny produkcji rolnej. Wsparcia nie mogą jednak otrzymać producenci, którzy nie spełniają kryterium małego lub średniego przedsiębiorstwa określonego w Załączniku I do rozporządzenia Komisji Europejskiej nr (WE) 800/2008 z dnia 8 sierpnia 2008 r. Pomoc może być udzielona na dofinansowanie kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwienia padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, konie oraz świnie.


Kwota jaką ewentualnie będą zobowiązani zapłacić rolnicy zależy od wieku i gatunku padłego zwierzęcia. I tak Agencja sfinansuje za rolnika pełne koszty zbioru i transportu padłego bydła, owiec, kóz, koni oraz świń, a także pokryje  w 100% koszty unieszkodliwienia bydła, które ukończyło 48 miesiąc życia oraz owiec i kóz które ukończyły 18 miesiąc życia (zwierzęta z tych grup podlegają badaniom w kierunku TSE). Natomiast w przypadku unieszkodliwienia padłego bydła poniżej 48 miesiąca życia, a owiec i kóz poniżej 18 miesiąca życia oraz świń i koni niezależnie od ich wieku, Agencja może dofinansować do 75% kosztów poniesionych przez producenta rolnego. W przypadku producentów rolnych będących płatnikami podatku VAT, dofinansowanie Agencji nie obejmuje kwoty podatku VAT.


Na świadczenie usług utylizacyjnych w 2014 roku Agencja zawarła umowy z 12 firmami. Są to następujące podmioty:

 • EKO - STOK Sp. z o.o.;
 • Elkur Franciszek Kurowski Sp. J. ;
 • Energoutil Jan Laskowski;
 • Jasta Sp. z o.o.;
 • PP-H Hetman Sp. z o.o.;
 • PPP Bacutil Sp. J.;
 • Promarol - Plus Sp. z o.o.;
 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Amba Sp. z o.o.;
 • Saria Polska Sp. z o.o.;
 • STRUGA S.A.;
 • ZP-H Barbara Rakowska;
 • ZR-P "FARMUTIL HS" S.A.

 Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)