Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Uwaga na nowe przepisy! Jaka kara dla rolnika za brak polisy OC na ciągnik rolniczy, przyczepę lub samochód?

Co roku od 1 stycznia w Polsce w życie wchodzą nowe przepisy, o których warto wiedzieć by uniknąć nieprzyjemnych sytuacji lub konieczności zapłaty niepotrzebnych kar. Także od początku 2021 roku zaszły zmiany ważne dla rolników, którzy są posiadaczami przede wszystkim ciągników i przyczep rolniczych, ale także samochodów osobowych i ciężarowych. Wszystkie te pojazdy muszą mieć ubezpieczenie OC.

Bartłomiej Czekała9 stycznia 2021, 16:39

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Kto monitoruje system polis OC i nakłada kary finansowe
  • Jakie kary za brak ważnej polisy OC grożą od stycznia 2021 roku właścicielom pojazdów, w tym ciągników rolniczych, przyczep czy samochodów osobowych
  • Jaka kara grozi rolnikowi, który nie ma ważnej polisy OC gospodarstwa rolnego
  • Czy od nałożonej kary rolnikowi przysługuje odwołanie
  • Czy można uniknąć zapłaty kary za lukę w okresie ubezpieczenia OC pojazdu
Każdy rolnik posiada w swoim gospodarstwie zarejestrowane pojazdy. Najczęściej są to ciągniki rolnicze, przyczepy i samochody osobowe, rzadziej samochody ciężarowe, chociaż auta dostawcze są często rejestrowane jako ciężarowe. W związku z tym posiadacz takiego pojazdu musi w określonym przepisami prawa terminie przeprowadzić przegląd techniczny zarejestrowanego pojazdu (co roku lub co 2-3 lata) oraz wykupić do niego polisę OC. Najczęściej zawiera się ją na okres 1 roku, ale pojazdy, które są przeznaczone do sprzedaży i którym kończy się polisa OC mogą mieć zawarte ubezpieczenie czasowe na krótszy okres (powszechna praktyka stosowana w komisach i punktach handlowych).

Nie masz polisy OC na traktor? Zapłacisz karę


W przypadku pojazdów posiadanych w gospodarstwie od lat nie ma z polisą OC problemu. Zazwyczaj na miesiąc przed końcem ważności polisy rolnik otrzymuje od ubezpieczyciela informację o dacie wygaśnięcia polisy i z nową ofertą na kolejny rok. Jeżeli przegapimy ten termin i nie zdecydujemy o zmianie oferty, wówczas polisa odnawia się automatycznie w kwocie, która proponował ubezpieczyciel, a właściciel pojazdu otrzymuje informację o kwocie, która ma do zapłaty.

Problemy zaczynają się wtedy, gdy kończy się polisa ciągnika rolniczego, przyczepy czy też samochodu, który kupiliśmy od innego podmiotu, najczęściej dokonując cesji jego polisy OC. W tym przypadku, gdy upłynie termin ważności takiej polisy, to wówczas nie odnawia się ona automatycznie i jeżeli nie właściciel pojazdu nie zrobi tego sam w odpowiednim terminie, wówczas czekają go konsekwencje finansowe. W niektórych przypadkach – bardzo dotkliwe.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny monitoruje system


Mając na myśli dotkliwe konsekwencje finansowe należy pod tym pojęciem rozumieć kary wymierzane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Jest to podmiot, który monitoruje cały system ubezpieczeń komunikacyjnych i wyłapuje z nich pojazdy, które miały w systemie ubezpieczeń lukę wynikającą z tego, że ich właściciel na czas nie zawarł lub nie kontynuował ubezpieczenia OC. UFG gdy wykryje taką lukę w ubezpieczeniu, może wówczas nałożyć na właściciela pojazdu karę finansową.  

Jaką karę zapłacisz za brak ważnej polisy OC ciągnika rolniczego, przyczepy lub samochodu?

Od 1 stycznia tego roku kary nakładane prze UFG wzrosły i wynoszą odpowiednio:

Dla właścicieli samochodów osobowych:

a)    do 3 dni braku ubezpieczenia OC – 20% maksymalnej kary czyli 1120 zł (drożej o 80 zł w stosunku do 2020 roku)
b)    od 4 do 14 dni braku polisy OC – 50% maksymalnej kary, czyli 2800 zł (drożej o 200 zł w porównaniu do 2020 roku)
c)    powyżej 14 dni braku polisy OC – 100% maksymalnej kary, czyli 5600 zł (drożej o 400 zł w porównaniu do 2020 roku).

Dla właścicieli samochodów ciężarowych i autobusów:

a)    do 3 dni braku ubezpieczenia OC – 20% maksymalnej kary, czyli 1680 zł (drożej o 120 zł w stosunku do 2020 roku)
b)    od 4 do 14 dni braku polisy OC – 50% maksymalnej kary, czyli 4200 zł (drożej o 300 zł w porównaniu do 2020 roku)
c)    powyżej 14 dni braku polisy OC – 100% maksymalnej kary, czyli 8 400 zł (drożej o 600 zł w porównaniu do 2020 roku).

Dla właścicieli pozostałych pojazdów (ciągniki rolnicze, przyczepy, motorowery, motocykle, itp.):

•    do 3 dni braku ubezpieczenia OC – 20% maksymalnej kary czyli 186 zł (drożej o 12 zł w stosunku do 2020 roku)
•    od 4 do 14 dni braku polisy OC – 50% maksymalnej kary, czyli 465 zł (drożej o 30 zł w porównaniu do 2020 roku)
•    powyżej 14 dni braku polisy OC – 100% maksymalnej kary, czyli 930 zł (drożej o 60 zł w porównaniu do 2020 roku).

Takie oto są „widełki“ kar nakładanych przez UFG. Danych za 2020 rok jeszcze nie ma, ale w 2019 roku karą za lukę w ubezpieczeniu OC pojazdu nałożono na ponad 126 tys. właścicieli pojazdów. Warto więc uważać i monitorować okres ubezpieczenia OC ciągnika rolniczego, przyczepy czy też auta w gospodarstwie. I nie chodzi tu tylko o samą karę naliczaną przez UFG. Posiadacz nieubezpieczonego pojazdu naraża się także na dodatkowe koszty odszkodowań w przypadku gdy na przykład spowoduje lub jest uczestnikiem wypadku drogowego, w którym inne osoby utraciły zdrowie lub życie. W takim przypadku sąd może orzec na rzecz poszkodowanych przez właściciela nieubezpieczonego pojazdu lub ich rodzin dożywotniej renty lub wysokiego, jednorazowego odszkodowania.

Za brak OC gospodarstwa rolnego także zapłacisz karę


Mało który rolnik zdaje sobie z tego sprawę, ale za brak ważnego ubezpieczenia obowiązkowego ubezpieczenia OC gospodarstwa rolnego także grozi kara finansowa. Ją także nalicza Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Od 1 stycznia 2021 roku jej wysokość to 280 zł.

Procedura odwoławcza w UFG jest bardzo trudna i na ogół nie udaje się skutecznie wnioskować o umorzenie lub obniżenie kar. Możliwe jest natomiast rozłożenie kary na raty, ale trzeba to solidnie udokumentować, np. zaświadczeniami z banków o posiadanych kredytach, leasingach lub zaświadczeniami z gminy o liczbie posiadanych hektarów przeliczeniowych (potrzebne do ustalenia dochodów z gospodarstwa) lub zaświadczenia z zakładu pracy albo KRUS czy ZUS w celu udokumentowania odpowiednio dochodów pozarolniczych lub dochodów z tytułu renty albo emerytury.

Bartłomiej Czekała


Picture of the author
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)