Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a

Walka z ptasią grypą

Obrazek

Rząd zaostrza przepisy dotyczące zwalczania ptasiej grypy i nakłada na hodowców drobiu długą listę zakazów i obostrzeń. Chce w ten sposób chronić fermy drobiu przed dzikimi ptakami, które roznoszą niebezpiecznego wirusa.

8 grudnia 2016, 11:03

Dla hodowców wejście w życie rozporządzenia w sprawie zarządzenia środków związanych wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu będzie oznaczało obowiązek lepszego zabezpieczenia pasz oraz wody, którymi karmią i poją zwierzęta, przed kontaktem z dzikimi ptakami lub ich odchodami.

Jednocześnie każdy hodowca będzie miał obowiązek wyłożyć maty dezynfekcyjne przed wejściem i wyjściem z budynków inwentarskich. Takie maty będą musiały się również pojawić przed wjazdem na teren gospodarstwa każdego hodowcy.

Obostrzenia będą również dotyczyły osób, które mają kontakt z drobiem. Zakazane będzie wchodzenie do kurników bez ochronnej odzieży i obuwia, przeznaczonych wyłącznie do użytku w tych budynkach. A sprzęt i narzędzia używane do obsługi drobiu każdorazowo będą musiały być oczyszczone i odkażone.   

Hodowcy, którzy zauważa niepokojące objawy kliniczne wśród drobiu ma obowiązek natychmiast zawiadomić o tym Inspekcję Weterynaryjną.

W chwili wejścia nowych przepisów w życie na terenie całego kraju zakazane będzie organizowanie targów, wystaw oraz konkursów z udziałem kur, kaczek i gęsi oraz ich sprzedaż na targowiskach.

Wirus ptasiej grypy podtypu H5N8 został prawdopodobnie przeniesiony do Europy przez dzikie migrujące ptaki. Obecnie stwierdzono przypadki wirusa u dzików ptaków w Niemczech, Holandii, Danii, Austrii i na Węgrzech. W Polsce najpierw znaleziono przypadek H5N8 wśród padłych dzikich ptaków w województwie zachodniopomorskim, a ostatnio na fermie liczącej 600 sztuk gęsi.

Niestety, zjadliwa grypa ptaków w bardzo krótkim okresie czasu może rozmiary epidemii. Zdaniem ekspertów z Państwowego Instytutu Weterynarii w Puławach przy jej zwalczaniu najważniejsze jest stosowanie się do zasad bioasekuracji. W Holandii w 2014 r. oraz na Węgrzech w 2016 r. wirus do gospodarstw w chowie zamkniętym przedostał się za pośrednictwem zanieczyszczonego wirusem sprzętu lub odzieży. Dlatego konieczne jest zastosowanie środków ochronnych, które minimalizowałoby ryzyko przeniesienia choroby dzikich ptaków na drób.   wk

Fot. IgnaczewskiWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)