Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a

Wgląd w dokumenty ANR

Obrazek

Przepisy uniemożliwiają dzierżawcy swobodny wgląd w dokumenty Agencji przy staraniu się o kupno gruntu − zwłaszcza, gdy trwa sprawa o zasiedzenie, która może ciągnąć się latami. Ale jest wyjście.

27 kwietnia 2015, 08:44

W styczniu 2013 r. złożyłem do ANR wniosek o sprzedaż na podstawie prawa pierwokupu działki, którą dzierżawię od ponad 5 lat. Agencja odpisała, że wszczęła procedury w tej sprawie i... na tym się skończyło. Od tej pory jej pracownicy informują mnie, że formalności w sprawie są długie i nie można ich przyspieszyć – napisał do redakcji pocztą elektroniczną jeden z prenumeratorów. Czytelnik podkreślił w e-mailu, że grunt będący przedmiotem jego zainteresowania Agencja najprawdopodobniej nabyła w drodze zasiedzenia i to chyba w złej wierze. Sprawa zatem ciągnie się od dwóch lat, a jej końca nie widać.

− Czy ANR ma określony czas na przygotowanie działki do sprzedaży? Czy dzierżawca ma prawo wglądu do akt Agencji i akt sprawy o zasiedzenie? W jaki sposób można domagać się od ANR wyjaśnienia i przyśpieszenia sprawy? – zadaje pytania dzierżawca.

Cele statutowe ANR

ANR (wcześniej AWRSP) na mocy przepisów ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa (t.j. DzU z 2012 r., poz. 1187 ze zm.) wykonuje prawo własności w odniesieniu do mienia Skarbu Państwa, które stanowią nieruchomości rolne. Gospodaruje również nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa przejętymi na podstawie decyzji administracyjnych i innych tytułów.

Gospodarowanie to polega w pierwszej kolejności na sprzedaży (art. 24 ust. 1, pkt 1). Ponadto Agencja zagospodarowuje mienie poprzez oddanie go na czas oznaczony do odpłatnego korzystania osobom prawnym lub fizycznym; wniesienie mienia lub jego części do spółki; oddania na czas oznaczony administratorowi całości lub części mienia w celu gospodarowania; przekazania w zarząd; zamiany nieruchomości.

Mówiąc o przepisach, obok ww. ustawy, wspomnieć należy o Rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 30 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów (DzU z 2012 r., poz. 540), które precyzują m.in. tryb sprzedaży wspomnianych nieruchomości. 

adw. Mikołaj Pomin

Fot. Sierszeńska

Więcej na ten temat przeczytasz w majowym wydaniu "top agrar Polska" od str. 48.
Nie masz jeszcze prenumeraty? Możesz ją zamówić korzystając z tego FORMULARZA.


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)