Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Wielkopolska Debata Rolniczo-Łowiecka

Obrazek

Problem szkód łowieckich jest dość powszechny w Wielkopolsce. Nasilenie szkód w uprawach i zasiewach jest równoległe z gwałtownym wzrostem cen produktów rolnych, przez co wymiar ekonomiczny szkód na polach jest nieporównanie większy niż w latach poprzednich.

Aleksandra Galus13 października 2017, 12:21
Coraz więcej gospodarstw rolnych uznaje szkody wyrządzane przez dzikie zwierzęta jako ważny czynnik ograniczający swobodę podejmowania decyzji i wpływający na wielkość i opłacalność produkcji. Nierzadko można się spotkać z sytuacją konfliktową na linii rolnik-myśliwy. Do tego dochodzi jeszcze kwestia rozprzestrzenia się na terytorium naszego kraju wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń, co stanowi realne zagrożenie dla ekonomicznego bytu producentów trzody chlewnej. Dzik jest jednym z ważniejszych wektorów przenoszenia tej choroby. Z tego też powodu szybka i znacząca redukcja populacji dzików nabrała szczególnego znaczenia.

Mając to wszystko na uwadze, Wielkopolska Izba Rolnicza wraz z Polskim Związkiem Łowieckim, w porozumieniu z Konwentem Starostów Województwa Wielkopolskiego zorganizowała cykl spotkań pod nazwą "Fora rolniczo-łowieckie". Od maja do czerwca br. odbyło się w sumie 29 spotkań, w których udział wzięło ok. 1.500 osób. Celem spotkań było zacieśnienie współpracy pomiędzy rolnikami a kołami łowieckimi oraz wypracowanie form współdziałania w zakresie ochrony przed szkodami łowieckimi, jak i ich szacowaniu. W trakcie forów sformułowano liczne wnioski, które chcemy omówić w trakcie Wielkopolskiej Debaty Rolniczo-Łowieckiej, która odbędzie się 16 października 2017r. o godz. 10:00 w sali Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu, przy ul. Wojska Polskiego 71 b.

Debata skierowana jest przede wszystkim do osób zajmujących się na co dzień problematyką szacowania szkód łowieckich, jak również do tych, których szkody te dotykają w największym stopniu, czyli rolników. W gronie osób zainteresowanych pragniemy podjąć dyskusję nad aktualnie obowiązującymi procedurami szacowania oraz przepisami prawnymi regulującymi problematykę szkód łowieckich, jak również stanem łowiectwa w woj. wielkopolskim, ze szczególnym uwzględnieniem liczebności populacji zwierzyny łownej i konieczności jej redukcji.
Proponowana agenda spotkania

16 października 2017r. godz. 10:00, Sala Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego 71 b

1) Otwarcie spotkania – Piotr Walkowski – Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej.
 
2) Podsumowanie cyklu forów rolniczo-łowieckich – Piotr Walkowski – Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej.
 
3) Stan gospodarki łowieckiej na terenie województwa wielkopolskiego – Zbigniew Zieliński – Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Poznaniu.
 
4) Populacja zwierząt chronionych w Wielkopolsce oraz problemy z tego wynikające – Jolanta Ratajczak – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu.
 
5) Liczebność zwierzyny łownej a wieloletnie łowieckie plany hodowlane – Tomasz Markiewicz – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.
 
6) Rozprzestrzenianie się wirusa ASF a populacja dzika – Andrzej Żarnecki – Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii.
 
7) Zadania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakresie gospodarki łowieckiej – Marek Beer – Dyrektor Departamentu Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego.
 
8) Współpraca rolników, leśników i myśliwych w zakresie ochrony plantacji przed szkodami spowodowanymi przez zwierzynę łowną – dr hab. Robert Kamieniarz – Kierownik Zakładu Łowiectwa w Katedrze Łowiectwa i Ochrony Lasu na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.
 
9) Szacowanie szkód łowieckich – dr Michał Wójcik.
 
10) Polska mapa szkód łowieckich – dr Piotr Łuczak – Z-ca Redaktora Naczelnego Top Agrar Polska.
 
11) Dyskusja i podsumowanie Debaty – Piotr Walkowski – Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej.
 
12) Zakończenie i poczęstunek.

Plakat wydarzenia (PDF)Oprac. ag


Picture of the author
Autor Artykułu:Aleksandra Galus
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)