Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Wnioski na „Modernizację” już od 19 października

Obrazek

W pierwszym rozdaniu pieniędzy z tego działania o pomoc będą mogli wnioskować rolnicy, zamierzający rozwijać produkcję zwierzęcą.

Grzegorz Ignaczewski18 września 2015, 10:24

Wnioski o przyznanie pomocy będą przyjmowały oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 19 października do 17 listopada 2015 r. W pierwszym naborze wsparcie będzie można otrzymać na inwestycje związane z:

  • rozwojem produkcji prosiąt – maksymalne dofinansowanie wynosi 900 tys. zł;
  • rozwojem produkcji mleka krowiego – wysokość wsparcia może wynieść 500 tys. zł;
  • rozwojem produkcji bydła mięsnego – wypłacona pomoc nie może przekroczyć 500 tys. zł.

O pomoc mogą ubiegać się rolnicy posiadający gospodarstwa, których wielkość ekonomiczna mieści się w przedziale od 10 tys. euro do 200 tys. euro. Wyjątek od tej reguły stanowią rolnicy, którzy będą wspólnie składać wniosek o przyznanie dofinansowania na inwestycje w "Modernizację gospodarstw rolnych". Wówczas łączna wielkość ekonomiczna, należących do nich gospodarstw musi wynieść co najmniej 15 tys. euro (co oznacza, że poszczególne gospodarstwa osób wspólnie wnioskujących nie muszą spełniać kryterium minimalnej wielkości ekonomicznej). Jednak w roku, w którym zostanie złożony przez nich wniosek o wypłatę ostatecznej płatności, gospodarstwo każdego z nich musi osiągnąć wielkość ekonomiczną przynajmniej 10 tys. euro.


Wsparcie na "Modernizację gospodarstw rolnych" wypłacane będzie w postaci dofinansowania poniesionych przez wnioskodawcę kosztów na realizację danej inwestycji. Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Może on być wyższy i wynieść 60%, ale tylko w przypadku, gdy o pomoc ubiega się młody rolnik, lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników.
W przypadku operacji realizowanej w obszarach, związanych z rozwojem produkcji prosiąt, mleka krowiego i bydła mięsnego, pomoc przyznawana będzie jedynie na refundację części kosztów związanych bezpośrednio z:

  • budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażaniem,
  • adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie, w tym ich wyposażaniem,
  • budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca, w tym ich wyposażaniem,
  • kosztów ogólnych.

Oznacza to, że w pierwszym naborze nie będzie można ubiegać się o dofinansowanie na inwestycje polegające wyłącznie na zakupie maszyn.

oprac. gi na podstawie ARiMR, fot. LesiakowskiPicture of the author
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)