Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Wnioski z Walnego Wielkopolskiej Izby Rolniczej

Obrazek

Wielkopolska Izba Rolnicza chce wystąpić do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Finansów o odstąpienie od sankcjonowania rolników we wszystkich działaniach PROW, ze szczególnym uwzględnieniem zwrotów w ramach wsparcia ONW, jeśli kwota zwrotu wynosi mniej niż 100 euro.

19 grudnia 2013, 11:30

Taki wniosek przyjęto podczas niedawnego XII Walnego Zgromadzenia izby.

– Zasada odstąpienia od sankcjonowania rolników w przypadku, gdy kwota jest mniejsza niż 100 euro obowiązuje obecnie w odniesieniu do płatności bezpośrednich. Natomiast, jeśli rolnik dokonał zmniejszenia powierzchni gruntów położonych na obszarze ONW np.: do PEG, to różnica bez względu na wysokość kwoty podlega zwrotowi. W Wielkopolsce są liczne zwroty w wysokości np. 1,79 zł. Zanim rolnik wpłaci tę kwotę, w ARiMR odbywa się procedura zwrotu wymagająca wysyłki licznych pism, obszernych wyjaśnień, których koszty znacznie przekraczają wartość kwoty zwrotu – tłumaczy Grzegorz Wysocki z WIR.

Walne izby chce także:

*ujednolicić przepisy sprzedaży ziemi w przetargach ANR – sprzedaż ziemi należącej do urzędów gmin powinna odbywać na tych samych zasadach, co sprzedaż ziemi agencyjnej;

*doprecyzowania zasad organizacji przetargu na sprzedaż gruntów rolnych pochodzących z zasobu ANR, by z prawa pierwokupu spadkobierców nie korzystały osoby trzecie;

*wymóc na MRIRW, aby w nowym okresie budżetowym zostały zastosowane rozwiązania zapewniające wsparcie związane z produkcją, które w obecnej pespektywie finansowej było realizowane jako płatność cukrowa i płatność do pomidorów;

*podjęcia działań zmierzających do zapewnienia szkołom rolniczym możliwości nauki zawodu przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu rolniczego poprzez włączenie w proces nauczania firm – dealerów maszyn;

*wystosowanie pism do nadleśnictw województwa wielkopolskiego w sprawie zwiększenia odstrzałów zwierząt łownych: saren, jeleni.

W sumie Walne przyjęło do realizacji 15 wniosków. Uchwalono też zmiany w budżecie Izby na 2013 rok oraz przyjęto prowizorium budżetowe na 2014 rok. płWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)