Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Wykorzystanie wody w rolnictwie a zmiany klimatyczne – Oglądaj na żywo!

Obrazek

Zasoby wodne i właściwe gospodarowanie wodą na terenach wiejskich to coraz częściej warunek wysokiego poziomu produkcji rolnej. Susze i powodzie skutkują nie tylko obniżeniem plonów roślin uprawnych i pogorszeniem wartości paszowej uprawy dla zwierząt gospodarskich, ale również zwiększają zagrożenie występowaniem chorób zwierząt, chwastów i szkodników roślin uprawnych.

Dominika Mulak26 marca 2021, 14:45

Jakie perspektywy ma przed sobą polskie rolnictwo w kontekście dostępu do zasobów wodnych, obserwowanych zmian klimatu, wzrostu roli działań związanych z ochroną przyrody, konieczności ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz zmian strukturalnych gospodarstw rolnych i wielofunkcyjności obszarów wiejskich? Jak na produkcję rolną wpływają ekstremalne zjawiska pogodowe – susze i powodzie? Czy Polska może skorzystać z doświadczeń innych krajów, które wprowadziły innowacyjne rozwiązania w zakresie gospodarowania wodą na potrzeby rolnicze?


O tych zagadnieniach będą dyskutować:

  • Nina Dobrzyńska – Dyrektor Departamentu Klimatu i Środowiska w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • Inmaculada Bravo Domínguez – Ministerstwo Rolnictwa, Rybołówstwa i Żywienia Hiszpanii
  • Chris Carson – Doradca ds. rolnictwa w Stałym Przedstawicielstwie Nowej Zelandii w Brukseli
  • Grzegorz Szymoniuk – Dyrektor Departamentu Ochrony przed Powodzią i Suszą w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie
  • dr inż. Tomasz Szymczak – ekspert Pracowni Gospodarki Wodnej HYDROSFERA
  • Matusz Balcerowicz – Dyrektor Departamentu Innowacji Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
  • Dr Bruno Molle – Dyrektor platformy badawczej ds. nawadniania, Francuski Państwowy Instytut Rolnictwa, Żywienia i Środowiska (INRAE)
  • Dolf Kern – przedstawiciel Deltacommissaris (Niderlandy)Picture of the author
Autor Artykułu:Dominika Mulak
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)