Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Wypadki drogowe z udziałem maszyn rolniczych - skala, najczęstsze przyczyny

Obrazek

Wypadki drogowe z udziałem ciągników rolniczych stanowią jedynie około 0,5% wszystkich wypadków drogowych wynika z danych Policji. Z tego powodu ministerstwo infrastruktury nie planuje działań informacyjnych dla kierowców dotyczących specyfiki poruszania się maszyn rolniczych podczas żniw.

wk1 sierpnia 2021, 15:04

– Zbliżają się żniwa – czas intensywnych prac polowych z wykorzystaniem wielu maszyn, które siłą rzeczy muszą często poruszać się po drogach publicznych. Niestety zdarza się, że spotyka się to z niezrozumieniem innych uczestników ruchu drogowego. Oczywiście użytkownicy kombajnów, ciągników i innych maszyn rolniczych muszą stosować się do ogólnie przyjętych zasad i w większości przypadków tak jest, ale i tak nierzadko spotykają się oni z agresją kierowców innych pojazdów – napisał w interpelacji poseł Norbert Kaczmarczyk, którego zdaniem, zasadnym byłoby zainicjowanie szerokiej akcji informacyjnej dotyczącej specyfiki okresu żniw i związanych z tym czasem niedogodności jakie można napotykać na drogach w całym kraju.


Pozytywne statystyki

W odpowiedzi ministerstwo infrastruktury przytoczyło dane Policji oraz KRUS. I tak zgodnie z raportem Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji Wypadki drogowe w Polsce w 2020 roku, wypadki z udziałem ciągników rolniczych stanowią jedynie około 0,5% wszystkich wypadków drogowych. Raport Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego „Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników oraz działania prewencyjne KRUS w 2020 roku” potwierdził 4 zgony na skutek wypadków komunikacyjnych na drogach publicznych. Ponadto, raport KRUS wśród najistotniejszych przyczyn wypadków przy pracy wymienia głównie:

  • niewłaściwe postępowanie rolników,
  • niewłaściwe posługiwanie się maszynami, urządzeniami i narzędziami i ich niewłaściwy stan,
  • brak odpowiednich zabezpieczeń,
  • niewłaściwy stan podwórza, ciągów komunikacyjnych i placów manewrowych w gospodarstwie rolnym.


Niewłaściwy stan dróg oraz obiektów budowlanych poza gospodarstwem rolnym był przyczyną zaledwie 0,7% wypadków w 2020 roku (spadek o 0,1 punkt procentowy w porównaniu do 2019 roku).


Budowanie dróg z myślą o rolnikach

Ministerstwo Infrastruktury zapewnia także, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, planując przebudowy i rozbudowy odcinków dróg, z myślą o zapewnieniu odpowiednich warunków do prowadzenia działalności rolniczej, np. projektuje dodatkowe jezdnie stanowiące dojazd do pól niezależny od głównego ciągu drogi krajowej czy przebudowuje skrzyżowania z drogami samorządowymi tak, by zapewniały odpowiednią widoczność dla wszystkich kierunków ruchu. Jednak na bezpieczeństwo wpływają w dużej mierze także takie aspekty jak: natężenie ruchu, warunki pogodowe, skuteczność służb porządkowych, kultura jazdy, poziom edukacji kierowców, stan techniczny pojazdów, zmiany legislacyjne i wiele innych.

– Mając na uwadze powyższe, w opinii MI nie jest uzasadnione przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii dotyczącej funkcjonowania infrastruktury drogowej ściśle w okresie żniw – napisał w podsumowaniu Rafał Weber wiceminister infrastruktury.  wkWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)