Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Wysokie kary za niszczenie środowiska. Poznaj treść ustawy.

Obrazek

Podwyższenie dolnych i górnych granic kar za wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku wprowadza nowelizacja ustawy „w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej”. Czy powstrzyma to potencjalnych sprawców?

Karol Pomeranek8 października 2022, 06:00

Co zmieniła ustawa uchwalona 22 lipca? 

W myśl znowelizowanych przepisów, nawet do 12 lat pozbawienia wolności groziło będzie w przypadku nielegalnego transgranicznego przewozu odpadów niebezpiecznych

W przypadku, gdy sprawca zostanie skazany za umyślne przestępstwo przeciwko środowisku, sąd będzie musiał ponadto orzec nawiązkę w wysokości od 10 tys. zł do nawet 10 mln zł (!) na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Ustawa_o_przeciwdzialaniu_przestepczosci_srodowiskowej

Minimum 500 złotych kary za zaśmiecanie miejsc publicznych

Nowela zwiększyła ponadto zakres kompetencji inspektorów ochrony środowiska, a także podniosła minimalną karę za zaśmiecanie ulic, skwerów czy lasów. W tym przypadku minimalna grzywna nałożona na delikwenta wyniesie 500 złotych. Maksymalna zaś dziesięć razy więcej.

– Najbardziej zauważalnym dla społeczeństwa efektem nowelizacji będzie podwyższenie maksymalnej stawki kary grzywny za zaśmiecanie miejsc publicznych do 5 000 zł – podkreśla GIOŚ.

Nowe kary zahamują wzrost przestępczości środowiskowej?

Zdaniem tej rządowej instytucji, ustalona obligatoryjna nawiązka na rzecz NFOŚiGW sięgająca nawet do 10 milionów złotych, jak również kara więzienia aż do lat 12, ma w założeniu odstraszać potencjalnych przestępców

– Nowe kary zostały wprowadzone w związku z potrzebą dostosowania kar adekwatnych do czynów przeciwko środowisku. Są również odpowiedzią na wzrost przestępczości środowiskowej w ostatnich latach – tłumaczy Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

USTAWA O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW W CELU PRZECIWDZIAŁANIA PRZESTĘPCZOŚCI ŚRODOWISKOWEJ
źródło: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
fot.: Pixabay


Picture of the author
Autor Artykułu:Karol Pomeranek
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)