Wzmocnienie pozycji plantatorów buraka cukrowego

Wzmocnienie pozycji plantatorów buraka cukrowego

Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego i Związkiem Producentów Cukru w Polsce zawarły dziś długo oczekiwane Ogólnopolskie Porozumienie Branżowe.

r e k l a m a

Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego i Związkiem Producentów Cukru w Polsce zawarły dziś długo oczekiwane Ogólnopolskie Porozumienie Branżowe. Prace nad nim trwały blisko dwa lata. Efektem tych działań jest dokument, który scala całą branżę oraz stanowi ramy dla kontraktacji buraków cukrowych w Polsce.

– Podpisany dziś dokument wzmacnia pozycję negocjacyjną Regionalnych Związków Plantatorów Buraka Cukrowego, wprowadzając obowiązek uzgodnień dotyczących warunków umów kontraktacji – uważa Krzysztof Nykiel, prezes Zarządu Głównego KZPBC.

Przepisy prawa zarówno polskiego jak i wspólnotowego nie gwarantują organizacjom rolniczym możliwości negocjowania umów kontraktacji. Mogłoby się tak zdążyć, że te najistotniejsze elementy kontraktacji byłyby wprowadzane do umów kontraktacji autorytarnie przez producentów cukru bez uzgodnień ze stroną plantatorską.

Dotychczasowa praktyka opierała się na wspólnym wypracowywaniu dokumentów przez obie strony, jednak nie było gwarancji, że ta praktyka będzie trwała nadal, tym bardziej, że przepisy prawa w tym zakresie zostały mocno zliberalizowane.

– Strony postanowiły, że konieczne jest wypracowanie własnych zasad w tym temacie, dlatego dzisiaj mamy pewność, że najważniejsze przepisy umowy kontraktacji będą rzeczywiście negocjowane – dodał prezes Nykiel.

Negocjacjom podlegać będą również wymagania, jakie muszą spełnić korzenie buraka cukrowego przyjmowane przez cukrownie oraz zasady dotyczące określania zanieczyszczeń i pobierania prób do analizy jakościowej.

Dzisiaj najważniejszym czynnikiem wpływającym na dochodowość jest optymalizacja wszelkich działań związanych zarówno z uprawą buraka cukrowego jak i odbiorem surowca. Jakość korzeni jest kluczowa, dlatego wypracowywanie zasad dotyczących określania zanieczyszczeń i pobierania prób oraz sprawowanie kontroli nad tym procesem są jednymi z najważniejszych zadań związków plantatorów.

Porozumienie wprowadza między innymi:

  • obowiązek odbioru wszystkich buraków z pola;
  • sposób określania ilości buraków kontraktowanych;
  • system przeliczenia ilości buraków kontraktowanych przy jakości standardowej na ilość odpowiednią dla rzeczywistej jakości dostarczonych buraków;
  • konieczność stosowania premii za wczesne i późne dostawy:
  • prawo plantatora do wysłodków buraczanych.


Dodajmy, że KZPBC – Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego powstał w 1921 roku, składa się z 32 związków regionalnych i zrzesza 35 tysięcy polskich plantatorów buraka cukrowego.

Związek Producentów Cukru w Polsce powstał w 1999 roku. Zrzesza: Krajową Spółkę Cukrową, Pfeifer & Langen, Suedzucker i Nordzucker.

Na podst. informacji KZPBC opr. pł
Fot. KZPBC

Zainteresował Cię ten artykuł? Chcesz mieć nieograniczony dostęp do najlepszych informacji rolniczych? Skorzystaj z oferty naszej prenumeraty.
Pokaż komentarze

Zobacz także

więcej artykułów z tej kategorii