Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Wzrost wydatków na pszczelarstwo

Obrazek
Szykuje się znaczny wzrost wydatków na pszczelarstwo. Od 2021 r. roczne wsparcie sektora ma wynieść nawet 42 mln zł i będzie wyższe od obecnego o 1/3.  
wk2 marca 2020, 16:57
Aktualnie trwają prace dotyczące opracowania Krajowego Planu Strategicznego w ramach nowej perspektywy Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021–2027. Interwencja w sektorze produktów pszczelich będzie obowiązkowa.  

Zgodnie z projektem unijnego rozporządzenia na interwencje w sektorze pszczelarskim z budżetu UE, Polska uzyska kwotę ponad 5 mln euro na rok, i co najmniej taka sama kwota ma być przyznana z budżetu krajowego, bo państwa członkowskie mogą jeszcze zapewnić dodatkową pomoc finansową do 100% wydatków. Zatem roczny budżet interwencji w sektorze produktów pszczelich dla Polski w ramach Krajowego Planu Strategicznego jest szacowany na ponad 42 mln zł. 

Jest to blisko 30% wzrost nakładów na pszczelarstwo w stosunku do aktualnie realizowanego wsparcia w ramach Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na lata 2020–2022.

W ramach programu  przewiduje się 6 strategicznych działań, które będą wspierane z tego budżetu:

1. Wspieranie podnoszenia poziomu wiedzy pszczelarskiej - celem interwencji jest poprawa poziomu wiedzy z zakresu prowadzenia gospodarki pasiecznej. Zakłada się, że beneficjentami interwencji będą organizacje pszczelarskie, które uzyskają do 100% refundacji kosztów szkoleń skierowanych do pszczelarzy i osób planujących założenie pasieki pszczelej.  

2. Wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych - celem interwencji jest zwiększenie ilości nowego sprzętu pszczelarskiego w gospodarstwach pasiecznych, co wpłynie, między innymi, na poprawę jakości produktów pszczelich. Beneficjentami interwencji będą pszczelarze, którzy będą mogli ubiegać się o pomoc za pośrednictwem organizacji pszczelarskich. Pomoc polegać będzie na refundacji 60% kosztów poniesionych na zakup określonego nowego sprzętu pszczelarskiego. 

3. Wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi - celem interwencji jest wzmocnienie walki z warrozą poprzez udzielenie pomocy do zakupu środków warrozobójczych. 
Beneficjentami interwencji będą  pszczelarze, którzy będą mogli ubiegać się o pomoc za pośrednictwem organizacji pszczelarskich. Pomoc polegać będzie na refundacji 90% kosztów poniesionych na zakup produktów leczniczych do walki z warrozą. 

4. Ułatwienie prowadzenia gospodarki wędrownej - celem interwencji jest wzmocnienie aktywności pszczelarzy w prowadzeniu gospodarki wędrownej poprzez poprawę wyposażenia technicznego niezbędnego do jej realizacji. Beneficjentami interwencji będą pszczelarze, którzy będą mogli ubiegać się o pomoc za pośrednictwem organizacji pszczelarskich. Pomoc polegać będzie na refundacji 60% kosztów poniesionych na zakup określonego sprzętu, służącego do przemieszczania uli na pożytki.  

5. Pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej  pszczół - celem interwencji jest pomoc w odbudowie liczebności pogłowia pszczół w Polsce i poprawa jego wartości użytkowej. Beneficjentami interwencji będą pszczelarze, którzy będą  mogli się ubiegać o pomoc za pośrednictwem organizacji pszczelarskich. Pomoc polegać będzie na refundacji 70% kosztów poniesionych na zakup matek, pakietów i odkładów pszczelich, pochodzących z hodowli.  

6. Wspieranie badania jakości handlowej miodu oraz identyfikacja miodów odmianowych - celem interwencji jest upowszechnianie praktyki monitorowania jakości miodu oraz zachęcanie producentów produktów pszczelich do poszerzania oferty handlowej miodów odmianowych.
Beneficjentami interwencji będą pszczelarze, którzy będą mogli  ubiegać się o pomoc za pośrednictwem organizacji pszczelarskich. Pomoc polegać będzie na refundacji 90% kosztów poniesionych na zakup określonych analiz miodu.

Pszczelarstwo i gospodarstwa pasieczne w Polsce 


W ostatnich latach w Polsce systematycznie wzrasta zarówno liczba pszczelarzy, jak i liczba pni pszczelich. W roku 2019 było w Polsce prawie 1,68 mln pni pszczelich i 77,3 tys. pszczelarzy. Dla porównania w 2010 r. było to 1,12 pni pszczelich i 45 tys. pszczelarzy. Obecnie pod względem liczebności pni pszczelich, Polska zajmuje trzecie miejsce w Unii Europejskiej. 

Z danych pochodzących z organizacji pszczelarskich wynika, że produkcja miodu w 2019 r. wyniosła ok. 18,1 tys. ton. W stosunku do bardzo dobrego poprzedniego sezonu była ona niższa o ponad 4 tys. ton. 87,7% miodu wyprodukowanego w pasiekach pszczelarze sprzedają w ramach sprzedaży bezpośredniej i detalicznej. Pozostała jego część została skierowana do punktów skupu.
wk


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)