Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Z kraju i UE łącznie 270 mln zł

Obrazek

Producenci cebuli, kapusty i jabłek mogą składać wnioski do ARiMR o przyznanie pomocy de minimis. Wnioski będą przyjmowane tylko do 14 listopada.

7 listopada 2014, 11:50

Rada Ministrów wydała rozporządzenie, w którym przewidziano udzielenie jednorazowej pomocy finansowej w formie de minimis (wsparcie państwa, które nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej) ze środków będących w dyspozycji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pomocą mają być objęci producenci cebuli, kapusty i jabłek w związku ze spadkiem cen skupu tych produktów w 2014 r., spowodowanym ograniczeniami w handlu międzynarodowym, a w szczególności rosyjskim embargiem.
Pomoc finansowa będzie udzielana na wniosek rolnika złożony w biurze powiatowym ARiMR, właściwym ze względu na jego miejsce zamieszkania lub siedzibę. Przewidziano wsparcie w wysokości: 450 zł na 1 ha powierzchni upraw cebuli lub kapusty prowadzonych w 2014 r. oraz 800 zł na 1 ha powierzchni owocujących w 2014 r. sadów jabłoniowych.
Udzielona pomoc finansowa dla jednego rolnika nie może przekroczyć łącznie równowartości 15 tys. euro, przy czym limit ten będzie pomniejszony o kwoty pomocy udzielonej z jakiegokolwiek tytułu w formie pomocy de minimis w rolnictwie w okresie ostatnich 3 lat.
– Pomoc krajowa i unijna dla producentów owoców i warzyw, którzy ponieśli straty w wyniku rosyjskiego embarga, wyniesie łącznie 270 mln zł i zostanie wypłacona do końca tego roku – powiedział w wczoraj (6 listopada) wiceminister rolnictwa Kazimierz Plocke.
Na tę kwotę złożą się środki pochodzące z unijnych rekompensat oraz z pomocy krajowej w ramach de minimis. UE uruchomiła dwie transze pomocy. W pierwszej Polska, po weryfikacji wniosków, zgłosiła zapotrzebowanie na ok. 26 mln euro, w drugiej otrzyma rekompensatę za wycofanie z rynku 18,7 tys. ton jabłek oraz 3 tys. ton innych owoców i warzyw.
kwWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)