Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Zakaz hodowli klatkowej – niejasna koncepcja, zagrażająca zdrowiu i dobrostanowi zwierząt

Niewłaściwe nazywanie rzeczy zwiększa niedolę świata – powiedział Camus, a jego cytat według European Livestock Voice pasuje idealnie do debaty na forum unijnym o zakończeniu chowu klatkowego. 
Dorota Kolasińska15 kwietnia 2021, 08:07
Według European Livestock Voice punktem wyjścia w dyskusji na temat zakazu chowu klatkowego zwierząt powinna być nauka i fakty, a nie emocje. Czasami brak refleksji nad konsekwencjami wprowadzenia niektórych zakazów mają zupełnie odwrotny skutek dla zamierzonego celu. Organizacja wydała na ten temat oświadczenie. 

– Ostatecznie, zwolennicy niejasnej koncepcji, wzywającej do zniesienia wszystkich klatek, jeszcze bardziej utrudniają profesjonalistom wypowiadanie się z technicznego punktu widzenia lub rozważając ich związek z dobrostanem zwierząt. Może się to wydawać oczywiste, ale różne gatunki zwierząt mają różne cechy etologiczne, a systemy utrzymania są projektowane tak, aby odpowiadały im i ich potrzebom. Wykluczenie stosowania klatek jako całości to nie tylko nadmierne uproszczenie; może mieć również poważne konsekwencje dla zdrowia i dobrostanu zwierząt – komentuje zakończenie ery klatkowej ELV.

Najlepszym przykładem są lochy prośne, które utrzymywane podczas odchowu prosiąt bez jarzm może i będą szczęśliwsze, ale narazi to prosięta na zwiększone ryzyko śmiertelności poprzez przygniecenie. Kolejnym przykładem mogą być izolatki, porodówki, indywidualne kojce dla cieląt i wiele innych, które mogą budzić kontrowersje bowiem nie ustalono co jest klatką, a co nie. 

– Trwająca debata tworzy również wrażenie, że rolnicy są bierni. Nic nie mogłoby być bardziej odbiegające od rzeczywistości w terenie. Gospodarstwa hodowlane to innowacyjne miejsca, które nieustannie inwestują w poprawę swojej infrastruktury i praktyk, aby nadążyć za nowymi dowodami naukowymi – komentuje sprawę organizacja, a za przykład podaje wzbogacanie klatek dla kur, ciągłe inwestycje dążące do poprawy warunków życia ptaków.

 Klatki te zostały opracowane we współpracy z ekspertami od dobrostanu zwierząt i nie tylko zapewniają dodatkową przestrzeń dla każdej kury, ale także pomagają nioskom wyrażać ich naturalne zachowanie. A rolnicy nie poprzestali na tym. To tylko jeden z wielu wysiłków, jakie wciąż podejmują rolnicy we wszystkich sektorach. Europejscy rolnicy zainwestowali w to miliardy euro – dodaje European Livestock Voice. 

Według organizacji zmiany w rolnictwie są możliwe i trwałe w perspektywie długoterminowej, jednak tylko wtedy, gdy idą w parze ze zgodą konsumenta na płacenie więcej za dany produkt, w który rolnik musiał więcej zainwestować. 

– Słowo „klatka” często ma negatywne konotacje i wywołuje u przeciętnego konsumenta silną reakcję emocjonalną. Normy i ideały dotyczące traktowania zwierząt weszły do ​​programu politycznego i społecznego, czyniąc sprawę bardziej zawiłą, rodząc dylematy i niespójności. Bardzo łatwo jest instynktownie sprzeciwić się klatkom, ale bardzo niewielu obywateli ma okazję odwiedzić farmę, przeczytać opracowania naukowe i porozmawiać z rolnikiem, aby usłyszeć różne punkty widzenia, zrozumieć, jak w rzeczywistości funkcjonują gospodarstwa i czego potrzebują zwierzęta na różnych etapach ich życia – podkreśla ELV. 

oprac. dkol na podst. European Livestock Voice 
fot. poglądowe


Picture of the author
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)