Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Zakaz sprzedaży państwowej ziemi rolnej przedłużony!

Obrazek
30 kwietnia br. miał się zakończyć zakaz sprzedaży państwowych nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Skarbu Państwa. Niejeden rolnik bał się o los dzierżawionych od lat gruntów. Odroczono termin obowiązywania zakazu! 
Dorota Kolasińska9 marca 2021, 17:23
Na początku grudnia ub. r. ministerstwo rolnictwa zaproponowało, aby wydłużyć zakaz sprzedaży państwowej ziemi rolnej, o kolejne lata, bowiem ceny gruntów i tak są już bardzo wysokie. Poprzedni zakaz sprzedaży gruntów odniósł skutek, bowiem ceny przystopowały. Pisaliśmy o tym TUTAJ. 

Celem wstrzymania sprzedaży nieruchomości rolnych z Zasobu jest zahamowanie silnej tendencji wzrostowej cen sprzedaży gruntów rolnych oraz przeciwdziałanie spekulacyjnemu wykupywaniu nieruchomości rolnych przez osoby krajowe lub zagraniczne, które nie gwarantowały wykorzystania nabytej ziemi na cele rolnicze. Ponadto utrzymanie przez rolników dzierżaw danego gruntu zapewnia prawidłowe jego użytkowanie. Rząd zaproponował, jeszcze w ubiegłym roku, aby termin z 30 kwietnia br. przełożyć o 5 lat. 

Według stanu z dn. 31 sierpnia 2020 r., obszar gruntów pozostających w Zasobie Własności Rolnej Skarbu wynosił ponad 1,3 mln ha, z czego grunty oddane w dzierżawę stanowiły ponad 1,0 mln ha.
– Rada Ministrów przyjęła dziś projekt ustawy o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Rząd chce przedłużyć ten okres o kolejne 5 lat, tj. do 30 kwietnia 2026 r. – informuje resort rolnictwa. 

Ministerstwo rolnictwa zaznaczyło, że wstrzymując sprzedaż gruntów podstawowym sposobem zagospodarowania nieruchomości z ZWRSP stała się dzierżawa, co cieszy się dużym zainteresowaniem wśród rolników indywidualnych, zarówno dotyczy to gruntów, jak i budynków. 

Oprócz przedłużenia terminu zakazu w ustawie uregulowano kwestie wstrzymania sprzedaży udziałów we współwłasności nieruchomości, aby uniknąć pojawienia się ewentualnych wątpliwości w tym zakresie, a ponadto doprecyzowano, że we wniosku o wyrażenie przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi zgody na sprzedaż nieruchomości, ich części lub udziałów we współwłasności – wchodzących w skład ZWRSP – Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa będzie musiał wskazać, jakie względy społeczno-gospodarcze uzasadniają tą sprzedaż.

W ustawie także utrzymano zasadę, zgodnie, z którą wstrzymanie sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład ZWRSP nie dotyczy nieruchomości przeznaczonych na cele inne niż rolnicze, czyli tzw. nieruchomości inwestycyjnych.  

Nowe rozwiązania wejdą w życie już 1 maja 2021 r.

dkol


Picture of the author
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)