Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Zaliczki dopłat bezpośrednich za 2020 r. od października?

Obrazek
Będą 70% zaliczki na poczet płatności bezpośrednich za 2020 r. Pieniądze będą wypłacane rolnikom od 16 października. W ten sposób na polską wieś trafi ponad 2 miliard 379 milionów euro. 
wk24 sierpnia 2020, 17:23
Do konsultacji społecznych został skierowany dzisiaj projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2020 r. Teoretycznie zgodnie z unijnymi przepisami państwa członkowskie mogą, przed dniem 1 grudnia, ale nie przed dniem 16 października, wypłacić swoim rolnikom zaliczki dopłat w wysokości 50%. Odstępstwo od tej zasady jest możliwe tylko w wyjątkowych sytuacjach. Zdaniem naszego rządu w tym roku sytuacja była wyjątkowa.

 - W 2020 r., ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19, a także w związku z wystąpieniem suszy, znaczna część gospodarstw rolnych w Polsce doświadczyła trudności finansowych i problemów z płynnością finansową, które w istotny sposób wpłynęły na pogorszenie zdolności gospodarstw do realizacji zobowiązań. Okoliczności te stanowią przesłankę do wypłaty zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2020 r – napisał resort rolnictwa w uzasadnieniu rozporządzenia. 

W projektowanym rozporządzeniu przewidziano, że zaliczki będą realizowane na maksymalnym dopuszczalnym przepisami Unii Europejskiej poziomie 70%. Przy kalkulacji kwoty zaliczki będzie brana pod uwagę powierzchnia gruntów albo liczba zwierząt stwierdzone w ramach kontroli administracyjnej jako spełniające warunki do przyznania danej płatności. Jednocześnie przewiduje się wypłatę zaliczek na poczet płatności bezpośrednich od dnia 16 października 2020 r., czyli w najwcześniejszym możliwym terminie wynikającym z przepisów UE.
- Wypłata zaliczek na poziomie 70% od dnia 16 października 2020 r. pozwoli w maksymalnym stopniu wykorzystać potencjał tego instrumentu w poprawie płynności finansowej gospodarstw. Uwzględniono przy tym możliwości finansowe budżetu państwa w zakresie prefinansowania zaliczek na poczet płatności ostatecznie finansowanych z budżetu unijnego – napisano w uzasadnieniu rozporządzenia. 
Zaliczki na poczet płatności bezpośrednich będą wypłacane wyłącznie w ramach limitu wydatków zaplanowanych na ten cel w ustawie budżetowej na 2020 r.

Wypłata zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2020 r. pochłonie nie więcej niż 2 362,99 mln euro środków unijnych i nie więcej niż 16,84 mln euro środków krajowych, czyli łącznie nie więcej niż 2 379,83 mln euro. 

Jednocześnie do konsultacji społecznych zostało skierowane podobne rozporządzenie dotyczące wypłaty 75% zaliczek z tytułu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zaproponowano, aby zaliczki za 2020 r. wypłacane były dla działań obszarowych PROW 2014-2020 objętych Zintegrowanym Systemem Zarządzania i Kontroli, czyli: premii pielęgnacyjnej lub premii zalesieniowej, płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, płatności ekologicznej, płatności ONW. 
wk


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)