Reklama zniknie za 11 sekund

Zaliczki nadchodzą

Obrazek

Od 16 października ruszy wypłata 70% zaliczek dopłat bezpośrednich twierdzi ministerstwo rolnictwa, które jednocześnie zapewnia, że nie ma żadnych opóźnień we wdrażaniu systemu informatycznego służącego do wypłaty dopłat.  

1 października 2017, 18:20
W tym roku ma być podobnie jak w zeszłym. Na wniosek ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela Komisja Europejska zgodziła się na zwiększenie kwoty należnych rolnikom zaliczek z 50 do 70%. - Do końca listopada łączna kwota, która trafi na polską wieś, do polskich rolników wyniesie 10 mld zł. Reszta, czyli do 14 mld zł zostanie wypłacona do końca czerwca przyszłego roku – zapewniał w Sejmie wiceminister Ryszard Zarudzki.  

System będzie działać 


Resort rolnictwa zdecydowanie odpiera również zarzuty dotyczące ewentualnych kłopotów z realizacją tego zadania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ze względu na etapowość obsługi wniosków system informatyczny jest budowany przyrostowo i pełną funkcjonalność osiąga dopiero na ostatnim etapie, czyli naliczenia płatności. Taki model budowy oprogramowania funkcjonuje od 2004 r. czyli od początku budowy Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli – IACS. Dlatego rząd zapewnia – Nie występują opóźnienia we wdrażaniu systemu informatycznego. Terminy wdrażania kolejnych funkcjonalności umożliwiających rozpoczęcie realizacji wypłat płatności w terminach przewidzianych przepisami będą zrealizowane – mówi wiceminister Zarudzki.

Na jakim więc etapie znajduje się budowa systemu informatycznego?  Z informacji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wynika, że działa już moduł wprowadzania danych i przeprowadzenia pełnej kontroli kompletności wniosków. Udostępniona została również funkcjonalność kontroli administracyjnej. –Według stanu na 22 września kontrole zostały przeprowadzone u 776 tys. rolników czyli 60% wniosków o płatności. Mając na uwadze stan przygotowania ARiMR pragnę zapewnić że nie ma zagrożenia dla realizacji płatności zaliczkowych za 2017 r. – powiedział wiceminister Zarudzki.  
Obecnie informatycy intensywnie pracują nad modułem naliczania płatności. 

Poszkodowani w pierwszej kolejności


Zaliczki w pierwszej kolejności otrzymają rolnicy z województw, w których wystąpiły w tym roku klęski. A więc na szybkie przelewy mogą liczyć gospodarze z:  
- zachodniopomorskiego, 

- kujawsko-pomorskiego, 
- pomorskiego, 
- wielkopolskiego, 
- dolnośląskiego.     
wkWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)