Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Zaskakująca decyzja ministra Kowalczyka: Malec odwołany

Po zaledwie tygodniu urzędowania nowy minister Henryk Kowalczyk odwołał go funkcji pełnomocnika Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do spraw zwalczania afrykańskiego pomoru świń w populacji dzików.

12 listopada 2021, 09:26

Karuzela personalna w ministerstwie rolnictwa trwa. Po serii nominacji na stanowiskach wiceministrów rolnictwa przyszedł czas na dymisje. Minister Henryk Kowalczyk uchylił 29 października zarządzenie w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do spraw zwalczania afrykańskiego pomoru świń w populacji dzików.

Decyzja o tyle zaskakująca, że stanowisko to zostało stworzone ….tydzień wcześniej 22 października. Pełnomocnikiem został wtedy myśliwy Rafał Malec. Do jego obowiązków miało należeć:

·       opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie zwalczania lub ograniczania rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń ze szczególnym uwzględnieniem populacji dzików;

·       analiza, ocena i monitorowanie:

a) funkcjonowania przepisów w zakresie zwalczania lub ograniczania rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń ze szczególnym uwzględnieniem populacji dzików,

b) sposobu zarządzania populacją dzików związanego z zapobieganiem, kontrolą i zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń,

c) nowoczesnych metod inwentaryzacji populacji zwierząt wolno żyjących ze szczególnym uwzględnieniem populacji dzików;

·       identyfikacja najważniejszych problemów w zakresie zwalczania lub ograniczania rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń w populacji dzików i przedkładanie Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, propozycji ich rozwiązania;

·       współpraca z Polskim Związkiem Łowieckim oraz organizacjami zrzeszającymi rolników i hodowców zwierząt;

·       promowanie potrzeby przestrzegania zasad bioasekuracji przez osoby uprawnione do wykonywania polowania.

Rafał Malec jest członkiem Naczelnej Rady Łowieckiej Polskiego Związku Łowieckiego. W przeszłości był jej prezesem.

wkWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)