Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Zaufanie rolników w UE spada. Coraz trudniej prowadzić gospodarstwo

Obrazek

 

Epidemia Covid 19, wojna na Ukrainie oraz kryzys energetyczny to wspólne problemy wszystkich europejskich farmerów. Ich nagromadzenie w ostatnich latach spowodowało spadek „indeksu zaufania” rolników w Unii Europejskiej.

wk25 stycznia 2023, 12:13

Badanie zaufania europejskich rolników przeprowadzono w siedmiu państwach członkowskich UE. Wyniki w poszczególnych krajach się różnią w zależności od sytuacji w sektorach rolnych, ale wydaje się, że dominujące problemy pozostają podobne.

- W porównaniu z wiosną 2022 r. zmniejszył się odsetek rolników, którzy nie odczuwali żadnych problemów, natomiast więcej rolników miało trudności z prowadzeniem gospodarstwa. Problemami, z którymi najczęściej spotykali się rolnicy, były spadki cen produktów rolnych, wzrost cen mediów oraz warunki pogodowe – napisali autorzy badania opublikowanego przez Copa-Cogeca.

W Belgii wskaźnik wzrósł?

W przypadku Belgii (Flandria) wskaźnik zaufania nieznacznie wzrósł, ponieważ większość sektorów była stabilna. Jednak wzrost kosztów energii i spadające zaufanie konsumentów doprowadziły do ​​negatywnych nastrojów w sektorze ogrodniczym. Dodatkowo gorąco suche warunki pogodowe były szczególnie problematyczne dla sektora owoców oraz sektora bydła mlecznego i mięsnego. Niemniej flandryjscy rolnicy są najbardziej optymistycznie nastawieni do rzeczywistości. 9% z badanych powiedziało, że nie ma żadnych problemów, a aż 91% uznało, że ma tylko niewielkie problemy.

Nastroje na razie dobre

We Francji rolnicy spodziewają się, że ich sytuacja ekonomiczna będzie się pogarszać. Choć, aż 27% respondentów uważa, że nie ma żadnych problemów. 60% ma problemy małe lub większe, a tylko 12% ma bardzo duże problemy.

Optymistycznie w Niemczech

Indeks zaufania dla Niemiec znacznie się pogorszył jesienią 2022 roku z powodu kryzysu na Ukrainie, wysokich cen nawozów i energii oraz wysokiego oprocentowania kredytów. Odnotowano także silny wzrost zamierzeń inwestycyjnych w energię odnawialną. Wzrosła także gotowość niemieckich rolników do inwestowania w produkcję, podobnie jak ceny producentów mleka, bydła i trzody chlewnej, które uległy poprawie. 38% niemieckich rolników uznało, że nie ma żadnych problemów. Duże problemy ma tylko 7% z nich.

Negatywne nastroje

Na Węgrzech stopień optymizmu znacznie się obniżył, przez co również przez następne 2-3 lata utrzymały się negatywne nastroje co do sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych. Ten spadek zaufania wynika ze złych warunków pogodowych, barier finansowych, kosztów mediów i robocizny oraz wzrostu napadów na rolnictwo. 23% rolników powiedziało, że ma bardzo duże problemy. 

Kłopoty hodowców

Obawy o rosnące koszty nadal podważają zaufanie włoskich rolników w porównaniu z rokiem ubiegłym. Rolnicy są bardziej pesymistycznie nastawieni zarówno do obecnej, jak i przyszłej działalności (w horyzoncie 2-3 lat). Najbardziej pesymistycznie na przyszłość patrzą hodowcy.

W Niderlandach zaufanie spadło

W przypadku Niderlandów zaufanie rolników i ogrodników do swoich przedsiębiorstw nieznacznie spadło, w przeciwieństwie do producentów mleka i drobiu, których wskaźnik zaufania poprawił się.

wk
Fot. Envato ElementsWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)