Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Ziemia rolna nie dla Kościoła? Projekt Lewicy leży w Sejmie

Obrazek

Posłowie Lewicy złożyli w Sejmie projekt ustawy, który zakłada wstrzymanie przekazywania ziemi dla Kościoła Katolickiego w ramach rekompensaty za grunty utracone po II Wojnie Światowej. Szacuje się, że w ten sposób przekazano dotychczas ponad 76 tys. hektarów wartych prawie 3,5 mld zł. Zdaniem posłów Lewicy Kościół otrzymanymi gruntami spekuluje na rynku.

wk27 stycznia 2021, 18:57
Projektowana ustawa jest bardzo krótka, a jej podstawą jest skreślenie w całości art. 70a z ustawy o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Głównym celem tej regulacji była rekompensata za nieruchomości pozostawione przez Kościół rzymskokatolicki na Kresach Wschodnich po II wojnie światowej.

Kościół stracił po wojnie 230 tys. ha


Według szacunków w 1939 r. posiadał on ok. 400 tys. ha nieruchomości. W wyniku zmiany granic państwa majątek ziemski tego Kościoła zmniejszył się w 1945 r. do ok. 170 tys. ha. I właśnie tę różnicę miał skompensować art. 70a. Posłowie Lewicy podkreślają, że od samego początku takie sformułowanie przepisu spowodowało, że kościelne osoby prawne mogą bezterminowo nabywać bezpłatnie nieruchomości rolne w określonym przez ustawę areale, potem je zbywać i występować ponowienie o przekazanie kolejnych gruntów.

- W ten sposób cel przepisu, tj. utworzenie/odtworzenie gospodarstw rolnych nie jest realizowany, ponieważ ani organ (właściwy wojewoda) prowadzący postępowanie, ani Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nie mogą badać, czy dana osoba prawna uzyskała już wcześniej nieruchomości rolne w trybie art. 70a – napisali w uzasadnieniu ustawy posłowie Lewicy.

Kolejne hektary są w kolejce do odzyskania


Według danych udostępnionych przez KOWR w latach 1992-2019 Kościół Rzymskokatolicki w Polsce otrzymał łącznie 76 244 ha, co przy założeniu średniej ceny ha z podziałem na województwa może dać łączną wartość nieruchomości na poziomie 3 487 629 292 zł. Z danych zebranych od wojewodów przez posła Krzysztofa Śmiszka z klubu Lewica wynika, że  aktualnie przedmiotem postępowań jest kolejnych kilka tysięcy hektarów nieruchomości rolnych. I tak np. w województwie opolskim postępowaniem objętych jest 3585,85 ha, dolnośląskim 3328,71 ha, wielkopolskim 2367,30 ha, śląskim 33,61 ha, warmińsko-mazurskim 234,20 ha, lubuskim 67,28 ha, pomorskim 221,00 ha.

Naruszono zasadę sprawiedliwości społecznej?


- Dodatkowo podkreślić wypada, że także inne kościoły i związki wyznaniowe otrzymały analogiczną do art. 70a u.s.p.k.k. możliwość nabywania nieruchomości rolnych, ale była ona ograniczona w czasie, więc tzw. kościoły mniejszościowe mogły stosowne wnioski składać tylko przez określony czas. Takie różnicowanie kościołów i innych związków wyznaniowych wydaje się naruszać zasadę sprawiedliwości społecznej – napisali w uzasadnieniu projektu posłowie Lewicy, którzy jednocześnie przyznają, że zdaniem Trybunału Konstytucyjnego takie uprzywilejowanie może wynikać z uwarunkowań historycznych i dużych różnic w liczebności wyznawców.

wk
fot. pixabay


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)