Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Zmiany w budżecie rolnym 2022! Kto dostanie więcej pieniędzy?

Obrazek

Zmieni się tegoroczny budżet państwa na rolnictwo. Pieniądze z funduszu gwarancji w rolnictwie trafią do szeregu instytucji państwowych, w tym m.in. do szkół rolniczych. Dofinansowanie dostaną też producenci świń i plantatorzy chmielu. Czy to wystarczy?

wk9 sierpnia 2022, 11:21

Komisja Finansów Publicznych pozytywnie zaopiniowała wniosek ministra finansów w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2022 rok.

Długa lista zmian w budżecie rolnym 2022

Chodzi o 56 mln zł pochodzących z rezerwy celowej poz. 62 (fundusz gwarancji w rolnictwie). Na co pójdą pieniądze?

  • 9 mln zł na Centralny Ośrodek Badań Odmian Roślin Uprawnych na zwiększenie limity wynagrodzeń pracowników,
  • 1,1 mln  zł na wzrost wynagrodzeń w związku z przeniesieniem etatów Granicznych Inspektoratów Weterynaryjnych,
  • 2,6 mln dla Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach na wydatki majątkowe zakup sprzętu do laboratoriów,  
  • 30 mln zł dla szkół rolniczych prowadzone przez MRiRW na wydatki bieżące i inwestycyjne
  • 4 mln zł dla Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego na wydatki majątkowe,  
  • 877 tys. zł dla Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych na wydatki majątkowe,  
  • 150 tys. dla wojewódzkich inspektoratów JHARS (Lublin, Rzeszów, Warszawie)na wydatki bieżące związane ze zwiększonymi kontrolami granicznymi

– Projektowana zmiana nie spowoduje zakłóceń w finansowaniu zadań, na które pierwotnie zaplanowana była pozycja 62 rezerwy budżetowej – zapewnił posłów wiceminister finansów Piotr Patkowski

Opozycja chce szczegółowych wyjaśnień: skąd te zmiany?

Wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk został poproszony przez posłów opozycji o szczegółowe wyjaśnienia dotyczące przesunięć w budżecie rolnym na 2022 r.

Z jego relacji wynika, że pieniądze na COBOR-u będą przeznczone na wynagrodzenia dla 700 osób. Połowa z nich otrzymuje minimalne wynagrodzenie. Teraz otrzymają podwyżki ok. 300 zł brutto. W związku z potrzebami na granicy polsko-ukraińskiej podjęto decyzję o przeniesieniu 17 lekarzy weterynarii do Granicznych Inspektoratów Weterynarii.

Z kolei szkoły rolnicze, których MRiRW prowadzi już 61, w związku z rosnącymi kosztami utrzymania otrzymają 25,7 mln na wydatki bieżące (zakup usług, energii, paliw i nawozów), a 4,2 mln zł na wydatki inwestycyjnie.  

Tyle samo dla producentów i dla spółek ARiMR

Kolejnym punktem obrad było zaopiniowanie wniosku MRiRW w sprawie zmian w planie finansowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na 2022 rok.

Resort rolnictwa zaproponował w nim przeznaczenie 11 mln zł na pomoc dla plantatorów chmielu, co jest związane z obniżoną ceną skupu chmielu. O 25 mln zł zwiększy się kwota wydatków na nieoprocentowane pożyczki dla producentów świń.
Kolejne 25 mln zł otrzyma program pomocy technicznej PROW, a 10 mln zł ARiMR przeznaczy na wkład założycielski powstającej spółki informatycznej.   

wk
fot. archiwumWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)