Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Zwalczanie salmonelli: zbyt długie i skomplikowane procedury

Hodowcy drobiu skarżą się na długie i skomplikowane procedury przy zwalczaniu salmonelli w stadach drobiu. Resort rolnictwa odpowiada, że wszystko odbywa się zgodnie z unijnymi procedurami, a sprawy nie można lekceważyć, gdyż choroba stanowi zagrożenie dla zdrowa i życia ludzi.

wk5 września 2021, 10:25

- Zwracam się w imieniu hodowców drobiu o podjęcie pilnych prac w zakresie poprawy i usprawnienia procedur związanych z wykrywaniem i likwidacją salmonellozy na fermach drobiarskich. Funkcjonujący obecnie sposób pobierania próbek jest mało precyzyjny i powoduje często przypadkowe uznanie fermy za zakażoną bez szczegółowej analizy – napisali w interpelacji do ministra rolnictwa posłowie Mieczysław Kasprzak i Jan Łopata z Polskiego Stronnictwa Ludowego. 

Na co jeszcze skarżą się hodowcy? Przede wszystkim na zbyt długi okres oczekiwania na wyniki badań co powoduje, że ponoszą straty związane z przetrzymywaniem stad przeznaczonych do uboju. Często zdarza się, że wyniki badań różnych laboratoriów są odmienne i ich interpretacja przez hodowców budzi wątpliwości. I wreszcie kolejnym problemem jest fakt, że w kraju jest jedna ubojnia, która jest uprawniona do uboju ptaków z kurników zarażonych salmonellozą. A to oznacza konieczność transportu ptaków czasami kilkaset kilometrów. Nie dość, że generuje to dodatkowe koszty to transport na tak duże odległości to dodatkowe ryzyko przenoszenia infekcji. 

Szybciej nie można

W odpowiedzi ministerstwo rolnictwa przypomniało, że obowiązek realizacji programów zwalczania niektórych serotypów Salmonella wynika z przepisów Unii Europejskiej, które określają częstotliwość i procedurę pobierania próbek oraz metody ich badania. Stąd brak możliwości zmiany tych reguł. - Uzyskanie ostatecznego wyniku badania w kierunku pałeczek Salmonella jest zależne od tego czy w badanej próbce stwierdza się wzrost pałeczek Salmonella. Próbka, w której został stwierdzony taki wzrost poddawana jest dalszym badaniom w celu określenia serotypu. W takim przypadku czas oczekiwania na wynik może wynosić nawet 14 dni i nie ma możliwości jego skrócenia  - napisał wiceminister rolnictwa Ryszard Kamiński. 

Ubój pod szczególnym nadzorem 

W kwestii uboju drobiu zakażonego pałeczkami Salmonelli resort rolnictwa wyjaśnił, że tu również sprawę regulują unijne przepisy. Mówią one, że taki ubój przeprowadza się w rzeźni przy zachowaniu warunków uniemożliwiających lub co najmniej ograniczających ryzyko skażenia krzyżowego mięsa pochodzącego z uboju zwierząt pochodzących ze stad wolnych od zakażenia pałeczkami Salmonella. Niezbędna do tego jest zgoda i nadzór powiatowego lekarza weterynarii, który ma zagwarantować, że ubój odbędzie się z zachowaniem wszelkich środków, w tym mycia i dezynfekcji urządzeń, sprzętu oraz odpowiednich pomieszczeń rzeźni po przeprowadzonym uboju sanitarnym drobiu pochodzącego ze stada zakażonego pałeczkami Salmonella. 

Jednocześnie zdaniem MRiRW nie jest prawdą, że tylko jedna rzeźnia w kraju może przeprowadzać taki ubój. - Reasumując, każda rzeźnia uprawniona do uboju drobiu może dokonać uboju drobiu pochodzącego ze stada zakażonego pałeczkami Salmonella pod warunkiem zachowania wymaganych warunków oraz wymaganego reżimu sanitarnego po uzgodnieniu terminu i okoliczności uboju drobiu między podmiotem prowadzącym rzeźnię a podmiotem przekazującym drób do uboju. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie posiada kompetencji do ingerowania w stosunki handlowe pomiędzy tymi podmiotami – odpowiedział posłom wiceminister R. Kamiński. 

Zagrożenie dla zdrowia i życia 

Resort rolnictwa podkreślił także, że zwalczania Salmonelli w stadach drobiu nie może być bagatelizowana, gdyż przebieg salmonellozy u ludzi może wywoływać negatywne skutki dla zdrowia ludzkiego, nawet w postaci zgonów przy ciężkiej postaci choroby. Jednocześnie dzięki realizacji krajowych programów zwalczania tej choroby mamy możliwość swobodnego obrotu pisklętami, drobiem, mięsem drobiowym i jajami w Unii Europejskiej oraz eksport do państw trzecich.

wkWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)