Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Zwiększenie zawartości biokomponentów w paliwie złagodzi kryzys zbożowy?

Obrazek

Polskie Stronnictwo Ludowe złożyło w Sejmie ustawę, która ma rozładować kryzys zbożowy. Co z w praktyce oznacza zmiana ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych i wzrost obowiązkowej zawartości biopaliw?

wk2 maja 2023, 13:04

Biokomponenty w Narodowym Celu Wskaźnikowym

Polskie Stronnictwo Ludowe złożyło w Sejmie projekt ustawy zmieniający zapisy ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. To ustawa, która ustala minimalny udział energii odnawialnej we wszystkich rodzajach transportu. 

Do realizacji przyjętych założeń służy Narodowy Cel Wskaźnikowy, który zakłada usprawnienie ciążących na państwach członkowskich UE obowiązek znaczącej poprawy efektywności energetycznej we wszystkich sektorach w celu łatwiejszego osiągnięcia celów państw członkowskich dotyczących energii ze źródeł odnawialnych. Głównie dotyczy to sektora transportu, w którym popyt na energię cały czas rośnie. 

Zgodnie z zapisami ustawy o biokomponentach krajowi producenci i importerzy paliw ciekłych transportowych mają obowiązek realizowania NCW przez zapewnienie odpowiedniej zawartości biokomponentów w paliwach, używanych we wszystkich rodzajach transportu.

Minimalny udział biokomponentów 

Sankcje wprowadzone przez Unię Europejską po zbrojnej agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę sprawiły, że na europejskim rynku paliwowym, w tym również na polskim rynku, pojawił się szereg zakłóceń w łańcuchu dostaw paliw płynnych i biokomponentów. Przez to doszło m.in. do niekontrolowanego wzrostu cen paliwa.

Aby ograniczyć import i wzrost cen, na mocy ustawy z października 2022 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw wprowadzono Narodowy Cel Wskaźnikowy, który określa  minimalny poziom udział biokomponentów w oleju napędowym na 5,2%.

Kryzys na rynku zbożowym

Zniesienie ceł i kontyngentów w imporcie towarów z Ukrainy do UE, mimo zapisów o rezygnacji z preferencji w przypadku negatywnego oddziaływania ukraińskiego importu dla unijnej produkcji, spowodowało kryzys na rynku zbożowym. 

Jak wynika z informacji MRiRW, w okresie od stycznia do października 2022 r. sprowadzono 1,43 mln ton kukurydzy, podczas gdy w analogicznym okresie roku 2021 sprowadzono 5,9 tys. ton. 

Z danych Krajowej Administracji Skarbowej wynika, że od stycznia do 3 lipca 2022 r. na rynek krajowy wprowadzono 684 tys. ton zbóż pochodzących z Ukrainy w porównaniu do 1,3 tys. ton w analogicznym okresie poprzedniego roku. W związku z tym, że importowane zboże miało status inny niż zboże konsumpcyjne lub paszowe, było sprowadzane poza kontrolą fitosanitarną jako zboże „na cele techniczne”. 

Rozładowanie nadwyżki zbóż 

 Powyższe zjawisko spowodowało istotną nadwyżkę zbóż na krajowym rynku powodując wystąpienie anomalii cenowych. Dlatego też występująca nadwyżka zbóż o wątpliwych walorach jakościowych mogłaby zostać wykorzystana na cele paliwowe. W tym celu proponuje się nowe brzmienie art. 36b Ustawy – napisano w uzasadnieniu projektu. 

W praktyce zmiana art. 36b ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych zakłada wzrost minimalnego udziału biokomponentów w paliwach ciekłych z 5,2 % do 7%, co zdaniem PSL wpłynęłoby na częściowe rozładowanie nadwyżki na rynku zbóż. 

wk
fot. EnvatoElementsWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)