Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Zwierzęta nieoznakowane będą likwidowane?

Obrazek

Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Ministrów zajmie się ustawą o identyfikacji i rejestracji zwierząt. Projekt przewiduje ujednolicenie przepisów w tym zakresie oraz wyposażenie Inspekcji Weterynaryjnej w nowe narzędzia do walki z afrykańskim pomorem świń.

 

wk28 czerwca 2022, 10:21

Projekt wykonuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady i jest elementem „Prawa o zdrowiu zwierząt” (Animal Health Law (AHL)).  Jego celem jest zapewnienie jednolitego funkcjonowania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt jako istotnego ogniwa zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

Więcej gatunków pod kontrolą 

Konsekwencją wdrożenia powyższych przepisów będzie m.in. kontynuowanie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) zadań związanych z identyfikacją i rejestracją bydła, owiec, kóz oraz świń, przejęcie zadania związanego z gromadzeniem danych koniowatych oraz rozpoczęcie gromadzenia danych zwierząt pozostałych gatunków (jeleniowatych, wielbłądowatych) oraz zakładów drobiu, których identyfikacja i rejestracja jest wymagana unijnymi przepisami.

Upoważnienie do wydawania dokumentów identyfikacyjnych koniowatych poszczególnych ras pozostanie natomiast w kompetencjach związków hodowców koni uznanych do prowadzenia odpowiednich ksiąg hodowlanych, które to będą przekazywały dane bezpośrednio do komputerowej bazy danych prowadzonej przez ARiMR.

Integracja systemów komputerowych

Projektowane przepisy mają umożliwić dostosowanie systemu informatycznego ARiMR do nowych zadań, w tym zapewnienia efektywnej integracji z systemami Inspekcji Weterynaryjnej (np.: system TRACES czyli system kontroli i powiadamiania o przemieszczeniach zwierząt żywych i produktów pochodzenia zwierzęcego przez terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej) oraz z innymi systemami informatycznymi związanymi z ochroną zdrowia zwierząt.

Budowa systemu informatycznego wyniesie 34 mln złotych i zostanie pokryta ze środków ARiMR.

Likwidacja zwierząt nieznanego pochodzenia

Projektowana ustawa wprowadza przepis umożliwiający powiatowym lekarzom weterynarii w drodze decyzji likwidację zwierząt nieidentyfikowalnych o nieznanym pochodzeniu, a tym samym o nieznanym statusie zdrowotnym, które są realnym zagrożeniem dla zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt. Przepis ten umożliwi powiatowym lekarzom weterynarii skuteczne egzekwowanie przepisów ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Element walki z ASF

Możliwość likwidacji nieoznakowanych zwierząt będzie dodatkowym narzędziem dla Inspekcji Weterynaryjnej przede wszystkim w walce z afrykańskim pomorem świń (ASF). Dotychczas brak było w polskim prawie podstawy prawnej do eliminowania z produkcji zwierząt, co do których nie można było ustalić pochodzenia (z wyjątkiem bydła). Uzasadnieniem dla powyższego przepisu są dane dotyczące liczby gospodarstw, w których dokonano zgłoszenia rejestrującego o typie „dotychczas nierejestrowane”, co jednoznacznie wskazuje na nieznane pochodzenie zgłaszanych zwierząt.

W przypadku choroby takiej jak afrykański pomór świń konsekwencje spadają nie tylko na osobę nieprzestrzegającą przepisów, ale również na wielu hodowców zwierząt w obszarach objętych nakazami, zakazami i ograniczeniami ustalonych w związku z wystąpieniem ASF w danym gospodarstwie. Można więc uznać, że wprowadzenie takiego przepisu jest w interesie hodowców prowadzących swoje gospodarstwa zgodnie z przepisami.

Ponadto, nabywanie nieoznakowanych zwierząt, a konkretnie świń, wiąże się z naruszeniem przepisów, zgodnie z którymi świnie muszą być zaopatrzone w świadectwo zdrowia. Zwierzęta nieoznakowane nie mogą zostać zaopatrzone w prawidłowo wystawione świadectwo zdrowia, co jednoznacznie wskazuje na nielegalność ich przemieszczania.

wk

Fot. archiwumWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)