Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Zwrot akcyzy dzierżawcy

Obrazek
Pytanie: Czy zwrot podatku akcyzowego przysługuje również dzierżawcy na podstawie ustnej umowy dzierżawy?
adw. Mikołaj Pomin24 sierpnia 2020, 08:06
Odpowiedź: W myśl ustawy z 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. DzU z 2019 r., poz. 2188), zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przysługuje producentom rolnym – osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, będącym posiadaczami gospodarstw rolnych w rozumieniu ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. DzU z 2020 r., poz. 333). Zgodnie z jej przepisami za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza) o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

Ustawa z 10 marca 2006 r. wyraźnie zaznacza, że zwrot podatku akcyzowego przysługuje posiadaczowi gospodarstwa, a więc temu, kto nim faktycznie włada jak właściciel (posiadacz samoistny, tj. właściciel), jak i ten, kto nim faktycznie włada jak użytkownik, w tym dzierżawca (posiadacz zależny, np. dzierżawcy, najemcy). W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego są oddane w dzierżawę, faktycznym ich użytkownikiem jest dzierżawca i to jemu przysługuje zwrot podatku (art. 3 ust. 3). Dodatkowo zaznaczyć wypada, że aby uzyskać zwrot podatku akcyzowego za dane grunty nie trzeba być płatnikiem podatku rolnego za tę ziemię.
adw. Mikołaj Pomin


Picture of the author
Autor Artykułu:adw. Mikołaj Pomin
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)