• Dyżur naszej specjalistki z KRUS

  • ?
  Już we wtorek 12 grudnia w godz. 9.00 – 13.00 odbędzie się cykliczny, telefoniczny dyżur naszej specjalistki z Centrali KRUS w Warszawie.
 • Prawo pierwokupu a sprzedaż ziemi bratu

  • PREMIUM
  • ?
  Pytanie: Od 2008 r. dzierżawię grunt rolny. Mam zawartą umowę pisemna z datą pewną do 2018 r. Ostatnio wydzierżawiający sprzedał grunt bratu. Czy przysługuje mi prawo pierwokupu?
 • Wystąpienie ze spółki wodnej

  • ?
  Pytanie: Spółka wodna, do której należę nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Czy można wystąpić ze spółki wodnej?
 • Czynsz przy ustnej dzierżawie

  • PREMIUM
  • ?
  Pytanie: Zawarliśmy ustną umowę dzierżawy, ale nie płaciliśmy czynszu. Czy właścicielka może żądać czynszu wstecz, skoro nie było umowy pisemnej?
 • Rozwiązanie umowy dożywocia

  • PREMIUM
  • ?
  Pytanie: Podczas przekazywania nieruchomości ustanowiono prawo dożywocia na rzecz poprzedniej właścicielki, która miała się stać domownikiem. Jednak wnuk, który otrzymał gospodarstwo nie chce babci wpuścić do domu, spakował jej rzeczy i zażądał, by przeprowadziła się swej siostry. Czy domownikowi przysługują jakieś roszczenia w takiej sytuacji?
 • Wjazd z drogi krajowej na posesje

  • PREMIUM
  • ?
  Pytanie: Czy rolnik może wykonać wjazd na posesję z drogi krajowej?
 • Co dalej z dzierżawą gruntu gdy zmarł wydzierżawiający?

  • PREMIUM
  • ?
  Pytanie: Czy można uzyskać datę pewną na umowie dzierżawy, mimo, że zmarł wydzierżawiający?
 • Podatek rolny w dwóch gminach

  • PREMIUM
  • ?
  Pytanie: Moje gospodarstwo znajduje się w jednej gminie, natomiast w sąsiedniej posadowione są również budynki gospodarczej. Czy za grunt pod budynkami w sąsiedniej gminie należy płacić podatek od nieruchomości?
 • Zerwana umowa na dostawę mleka

  • PREMIUM
  • ?
  Pytanie: Spółdzielnia zerwała wieloletnią umowę na dostawę mleka, gdyż nie chciałem podpisać nowej umowy. Zerwana umowa miała obowiązywać jeszcze przez 3 lata. Surowiec, którego nie odebrała mleczarnia, sprzedałem innemu odbiorcy za tę samą cenę. Czy mogę domagać się od spółdzielni odszkodowania?
 • Zakup ziemi od spadkobierców

  • PREMIUM
  • ?
  Pytanie: Chcę kupić ziemię od osób, które nie są wpisane do księgi wieczystej, ale są spadkobiercami zmarłych właścicieli. Problem polega jednak na tym, że nie przeprowadzono postępowania spadkowego po byłych właścicielach. Jakie działania powinienem podjąć, chcąc kupić nieruchomość?