• Trzymaj reżim na ściernisku!

  • ?
  Uprawki pożniwne to wbrew pozorom bardzo ważny zabieg. Źle wykonane prowadzą do strat cennej wody z gleby oraz mogą zepsuć strukturę gleby – zbyt ją zagęścić lub rozluźnić.
 • Chemią w omacnicę

  • ?
  Chemiczne zwalczanie omacnicy jest skomplikowane nie tylko ze względów technicznych, gdyż potrzebny jest do tego opryskiwacz szczudłowy, ale także z powodu trudności z trafieniem w idealnym czasie z zabiegiem.
 • Rolnictwo precyzyjne – nauka praktyce

  • ?
  Centrum Badawcze firmy Yara w Hannignhof (Niemcy) otworzyło swoje podwoje dla przedstawicieli nauki, organizacji rolniczych z całej Europy oraz przedstawicieli resortu rolnictwa przy Komisji Europejskiej. Przyczyną była międzynarodowa debata będąca kolejnym etapem szerszego programu Yara International promującego zrównoważone i precyzyjne rolnictwo.
 • Zakaz stosowania pestycydów na obszarach proekologicznych?

  • ?
  Unijni urzędnicy przymierzają się do wprowadzenia zakazu stosowania środków ochrony roślin na obszarach proekologicznych od roku 2018. Czy to oznaczać także będzie koniec boomu dla wszystkich roślin białkowych?
 • Stop odporności chwastów!

  • ?
  Zjawisko odporności chwastów na herbicydy spotyka się na polach coraz częściej. Dlatego powołano konsorcjum do badań nad tym problemem. Jego zadaniem jest opracowanie i przygotowanie do wdrożenia strategii mającej na celu zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania się biotypów chwastów odpornych na herbicydy oraz sposobów ich zwalczania.
 • Rzepakowcy apelują do Greenpeace

  • ?
  Pod koniec maja Ministerstwo Rolnictwa potwierdziło, że nie dopuszcza w tym sezonie zapraw insektycydowych zawierających neonikotynoidy. Prezes Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych wystosował list do dyrektora Greenpeace z prośbą o rzeczową dyskusję.
 • Omacnica już nalatuje na kukurydzę!

  • ?
  W ostatnich dniach na Podkarpaciu zaobserwowano wyloty omacnicy prosowianki, co oznacza, że już niedługo na liściach zaczną składać jaja. To najlepszy moment na zastosowanie walki biologicznej z tym szkodnikiem wykorzystującej kruszynka – małej błonkówki, której przysmakiem są właśnie jaja omacnicy.
 • Rośliny oczyszczające glebę

  • ?
  Zanieczyszczenie środowiska węglowodorami ropopochodnymi to poważne zagrożenie dla funkcjonowania ekosystemów. Naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego pracują nad metodą oczyszczania skażonej gleby za pomocą roślin i mikroorganizmów.
 • Pogotowie polowe TAP: kukurydza wymaga "dopieszczenia"

  • ?
  Kukurydza, wbrew obiegowej opinii, jest rośliną wymagającą – zwłaszcza jeśli chce się zebrać wysokie plony ziarna. Teraz, gdy rośliny znajdują się w fazie 5–8 liści, jest moment na zabiegi decydujące w dużym stopniu o przyszłych plonach.
 • Marszew przyjął gości słońcem

  • ?
  Pogoda dopisała i rolnicy także nie zawiedli – licznie przybyli na Marszewskie Dni Pola zorganizowane przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na terenie marszewskiego centrum wystawowego.