• Żegnaj IPU…

  • ?
  Wraz z końcem września minął termin zużycia zapasów izoproturonu (IPU) przez użytkowników w państwach Unii Europejskiej.
 • Uwolnij pszenżyto od miotły zbożowej

  • ?
  Ze względu na bardzo zróżnicowane terminy siewu i warunki wschodów trudno w tym sezonie określić także terminy poszczególnych faz rozwoju zbóż. Mają one jednak decydujące znaczenie w ochronie upraw, m.in. przed chwastami.
 • Jednolite wzory paszportów roślin w UE

  • ?
  Od połowy grudnia 2019 r. w Unii Europejskiej będzie obowiązywało nowe prawo w odniesieniu do dokumentowania zdrowia roślin.
 • Łaskawa pogoda

  • ?
  Prawie tydzień bez deszczu pozwolił w wielu regionach kraju nadgonić zaległości uprawowe, zwłaszcza w zakresie siewu zbóż ozimych. Opad deszczu minionej nocy także okazał się łaskawy.
 • Nie każdej odmianie służy przechowywanie

  • ?
  Wyprodukowane ziemniaki trzeba w przeważającej części przechować, nawet przez 6–9 miesięcy. W mokrym sezonie wymaga to szczególnej troski. Należy także mieć na uwadze, że odmiany mają różną trwałość przechowalniczą.
 • ABC przechowalni ziemniaka

  • ?
  Obecnie duże znaczenie w opłacalności uprawy ziemniaka odgrywają przechowalnie, a bodźcem do tej działalności są wyższe jego ceny po przechowaniu niż przy sprzedaży w trakcie zbiorów.
 • Wyhamowane opady zmniejszą nadmierne zagęszczanie gleby podczas zbioru i transportu buraków

  • ?
  Zbiór buraków oznacza pracę ciężkiego sprzętu na polach, zwłaszcza kombajnów z dużymi bunkrami na korzenie. Maszyny te powodują zwykle duży nacisk na glebę. Ten rok może okazać się szczególnie niekorzystny, gdyż ziemia w wielu rejonach jest silnie uwilgotniona.
 • Gnicie bulw to koszmar dla przechowalni

  • ?
  W kończącym się deszczowym sezonie stagnująca woda w redlinach oznacza dużą skłonność bulw do gnicia. Brak warunków do wykonywania zabiegów ochronnych ograniczona z kolei możliwość walki z zarazą ziemniaka, co dodatkowo ryzyko to zwiększa, zwłaszcza podczas długotrwałego ich przechowywania.
 • Areał stabilny, plony większe

  • ?
  Opublikowany przez GUS „Przedwynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2017 r.” to źródło cennych informacji nie tylko dla dla strategów i statystyków tej branży.
 • Późny siew pszenicy pod specjalnym rygorem

  • ?
  Deszczowe żniwa i opóźnione dojrzewanie niektórych upraw oddaliły terminy jesiennych prac polowych, także siewu pszenicy ozimej. Niektórzy rolnicy stosują jednak tę opcję celowo, chociażby z braku czasu na przygotowanie kolejnych kwater.