Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Buraki cukrowe>

2020 był rokiem zmian – coraz trudniej będzie odchwaszczać buraki cukrowe

Obrazek

Rok 2020 przyniósł liczne zmiany w środkach ochrony roślin. Wiele z preparatów dotychczas dostępnych zostało wycofanych z obrotu ze względu na zawarte w nich substancje czynne takie jak: metiokarb, dimetoat, chlorotalonil czy chlorprofam, które nie otrzymały pozwolenia na dalsze stosowanie w ochronie roślin. Stało się tak, ponieważ substancje te mają negatywny wpływ na zdrowie człowieka i zwierząt, są również szkodliwe dla owadów pożytecznych w tym dla zapylaczy.

Agnieszka Kalinowska9 lutego 2021, 10:00
Zmiany dotknęły nie tylko fungicydów, insektycydów czy regulatorów wzrostu, ale także środków chwastobójczych. Konkretnie preparatów zawierających desmedifam jako substancję czynną.

Dlatego też zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2019/1100 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej desmedifam zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz. Urz. L 175 z 28.06.2019, str.17) substancja ta nie jest dopuszczona już do stosowania.

Herbicydy zawierające desmedifam przeznaczone były do zwalczania chwastów dwuliściennych. Usunięcie wyżej wymienionej substancji dotknie przede wszystkim plantatorów buraka cukrowego, gdyż właśnie dla jego upraw zarejestrowane były niemal wszystkie wycofane z rynku preparaty.

Poniżej preparaty, które „zniknęły” z rejestru środków ochrony roślin wraz z wycofaniem desmedifamu.Mimo tak wielu wycofanych środków na rynku nadal dostępne są preparaty, które mogą być alternatywą dla rolników. Są to herbicydy zawierające m.in. chinomerak (np., Goltix Titan 565 SC, Tanaris ), metamitron (np. Apens 700 SC, Django 700 SC, Goltix Gold 700 SC) czy triflusulfuron metylowy (np. Agria Triflu, Nabos 2 50 WG, Safari 50 WG).

Agnieszka Kalinowska


Picture of the author
Autor Artykułu:Agnieszka Kalinowska
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)