Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a

Buraki lubią potas

Obrazek

Buraki cukrowe to uprawa ewidentnie potasolubna. Pobierają one więcej tego składnika niż azotu, nawet o 30-40%.

Jacek Daleszyński5 kwietnia 2015, 13:10

Potas i azot są przez buraki pobierane w największych ilościach i koniecznie muszą być prawidłowo zbilansowane. Przed przystąpieniem do nawożenia potasem warto prześledzić przebieg pogody w poprzednim sezonie i na przedwiośniu. Siewy buraków w niektórych częściach kraju, szczagólnie na południu, już się rozpoczęły, zatem to ostatni moment na przygotowanie nawożenia. Jeśli w poprzednim sezonie w danym regionie dużo padało, to potas mógł zostać wymyty, szczególnie na glebach lżejszych. Natomiast tej zimy i na początku wiosny nie było takiego ryzyka z powodu braku śniegu i opadów deszczu. Składnik ten zastosowany już jesienią nie został wmyty w głębsze warstwy gleby i będzie dostępny dla buraków od oczątku wegetacji. Ostatnio padające deszcze przyniosły lokalnie w niektórych regionach kraju opad w ilości nawet 45 l/m2. (północna Wielkopolska i Kujawy). Taka ilość wody mogła spowodowac przemieszczenia się potasu, który powinien być dostępny od początku wegetacji dla buraków. Z tego też powodu zaleca się dzielenie dawki potasu: 2/3 powinno się podać jesienią, a resztę przedsiewnie wiosną. Przed siewem buraków zasobność gleby w potas powinna być średnia do dużej (15-20 mg K2O/100 g gleby). W nawożeniu wiosennym można zastosować chlorek potasu, np. Korn Kali zawierający 40% K2O. Warto pamiętać, że zbyt wysokie wiosenne dawki potasu, szczególnie w połączaniu z nawożeniem azotowym, np. saletrą amonową, mogą spowodować nadmierne zasolenie i zakwaszenie gleby. To może się niekorzystnie odbić na wschodach buraków.
Więcej o nawożeniu buraków potasem w "top agrar Polska" 3/2013 na str. 140.
jd
fot. DaleszyńskiPicture of the author
Autor Artykułu:Jacek Daleszyński
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)