Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Uprawa>Buraki cukrowe>

Buraki: monitoruj chwościka

Obrazek

Warunki pogodowe sprzyjają nasilonemu występowaniu chwościka burakowego. Warto monitorować plantację i jeśli to konieczne wykonać zabieg.

Jacek Daleszyński18 sierpnia 2016, 13:23

Serwisy plantatorskie informują rolników przez sms-y o przekroczeniu progu szkodliwości przez chwościka. Przypomnijmy, że dla okresu od 15 sierpnia do pierwszej dekady września stwierdzenie objawów choroby na przynajmniej 45% roślin jest sygnałem do zabiegu. Na wielu plantacjach obecnie, szczególnie tych wysianych po burakach próg ten został już przekroczony.
W celu określenia stopnia porażenia liści przez chwościka należy prowadzić lustracje roślin co dwa, trzy dni. Ocenę buraków przeprowadza się na 100 roślinach, w czterech punktach plantacji po 25 roślin (po 5 kolejnych roślin w sąsiadujących pięciu rzędach).

Przy silnych infekcjach chorobą i braku ochrony straty mogą sięgać 50% plonu korzeni, spadek zawartości cukru w soku może osiągnąć 2–3%.

Agrotechniką w chwościka
Do zabiegów ograniczających występowanie chwościka na plantacji zaliczamy:

  • staranne niszczenie i przyorywanie resztek liści i korzeni po zbiorze buraka;
  • unikanie wysiewania buraków w sąsiedztwie pól, na których burak uprawiany był w poprzednim sezonie oraz w miejscach gdzie usypywano w poprzednich
  • latach pryzmy korzeni;
  • unikanie uprawy w sąsiedztwie nasiennych plantacji buraka pastewnego i ćwikłowego;
  • ograniczanie nawadniania w okresach suszy.

Chemią w chwościka
Poniżej dla przypomnienia tabela z przykładowymi fungicydami do zwalczania chwościka:

jd, fot. BromirskiPicture of the author
Autor Artykułu:Jacek Daleszyński
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)