Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Buraki cukrowe>

GUS oszacował straty w uprawach

Obrazek

Główny Urząd Statystyczny opublikował pod koniec maja dane o stratach zimowych i wiosennych w uprawach zbóż ozimych.

Bartłomiej Czekała1 czerwca 2015, 12:45

Według GUS były one niewielkie i wyniosły odpowiednio dla:

  • jęczmienia 3,2%,
  • pszenicy ozimej 0,1%,
  • pszenżyta ozimego 0,2%,
  • mieszanek zbożowych ozimych 0,2%,
  • żyta 0,1%.

Natomiast według rzeczoznawców straty w uprawach rzepaku wyniosły ok. 0,7% areału zasiewów.

GUS wstępnie szacuje, że w bieżącym roku powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi jest o ok. 10% większa od ubiegłorocznej i wynosi około 7,4 mln ha. Ze wstępnych szacunków wynika, że nastąpiło zmniejszenie powierzchni uprawy rzepaku i rzepiku ogółem o ok. 13,4% do 0,8 mln ha. Natomiast powierzchnię buraków cukrowych ocenia się na poziomie ubiegłego roku, tj. ok. 197 tys. ha.

W bieżącym roku nie zanotowano wiosennych przymrozków na dużą skalę. Stan zasiewów zbóż ozimych i rzepaku ozimego w połowie maja br. był nieco gorszy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Ocena stanu zasiewów zbóż jarych: pszenicy, jęczmienia, owsa i pszenżyta była na poziomie ubiegłorocznej, natomiast dla mieszanek zbożowych niższa od ubiegłorocznej oceny o 0,1 stopnia kwalifikacyjnego.

Według rzeczoznawców GUS stan upraw w I dekadzie maja 2015 r. był na poziomie 3,6-3,8 stopnia kwalifikacyjnego w pięciostopniowej skali. Stan zasiewów pszenicy ozimej oceniono na 3,8 stopnia kwalifikacyjnego, tj. o 0,3 stopnia niżej w porównaniu do roku ubiegłego. Najwyższe oceny otrzymały plantacje w podkarpackim, najmniej w województwie podlaskim.

Uprawy żyta oceniono na 3,7 stopnia kwalifikacyjnego, tj. o 0,1 stopnia niżej od ub.r. Najwyżej oceniono je w województwach: lubelskim i śląskim, najniżej - w województwie łódzkim. Stan zasiewów jęczmienia ozimego oceniono na 3,6 stopnia kwalifikacyjnego, tj. o 0,3 stopnia kwalifikacyjnego niżej w porównaniu z wiosenną oceną roku ubiegłego. W najlepszej kondycji były uprawy tego zboża w województwie małopolskim, a najgorszym w województwach: łódzkim, warmińsko-mazurskim i wielkopolskim.

Stan plantacji rzepaku i rzepiku ozimego oceniono na 3,8 stopnia kwalifikacyjnego, tj. o 0,2 stopnia niżej niż przed rokiem. Najlepszy był stan plantacji w województwie podkarpackim, najsłabszy w województwach: kujawsko-pomorskim, opolskim, śląskim i warmińsko-mazurskim.
 Stan zasiewów mieszanek zbożowych jarych oceniono na 3,6 stopnia kwalifikacyjnego, tj. o 0,1 stopnia niżej niż w roku ubiegłym. Natomiast stan pszenicy, jęczmienia, owsa i pszenżyta dostał ocenę 3,7 stopnia czyli taką samą jak w ubiegłym roku.

GUS wstępnie szacuje, iż powierzchnia zbóż jarych wynosi ok. 3,0 mln ha, tj. o ok. 25,6% więcej niż powierzchnia zasiewów w roku ubiegłym. W większości województw zwiększyła się znacznie powierzchnia uprawy mieszanek zbożowych (w porównaniu do roku ubiegłego o 46,3%. Powierzchnię ozimych zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi oceniano na około 4,4 mln ha, tj. o około 2% więcej niż przed rokiem.  

oprac. bcz na podstawie PAP

Fot. WalerowskaPicture of the author
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)