Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium

Liczne mszyce na buraku

Obrazek

Na plantacjach buraka cukrowego licznie pojawiła się mszyca. Ze zwalczaniem szkodnika nie należy zwlekać, zwłaszcza że rośliny są dodatkowo osłabione brakiem wody.

Jacek Daleszyński13 czerwca 2018, 10:50
Owady uskrzydlone mogą się pojawić na buraku już pod koniec maja. W ciągu sezonu pojawia się na roślinach kilka pokoleń bezskrzydłych mszyc, które żerują najczęściej na najmłodszych liściach. Ich szkodliwość polega na wysysaniu soków.

O ile kilka osobników nie stanowi zagrożenia o tyle cała kolonia złożona z kilkudziesięciu czy nawet kilkuset przy dużym nasileniu szkodnika może wyrządzić szkody. Zasiedlone przez mszyce liście są zniekształcone, zwijają się, a z czasem mogą zasychać. Szkodliwością wtórną mszyc jest to, że zasiedlone liście są bardziej podatne na porażenie przez choroby. Warto zatem na plantacjach, gdzie wystąpił szkodnik dokładnie sprawdzać rośliny pod kątem np. chwościka.
Mszyce przenoszą tez wirusa żółtaczki buraka (BYV) oraz łagodnej żółtaczki buraka (BMYV).

Próg szkodliwości dla mszyc wynosi 15% zasiedlonych roślin lub 15 mszyc na roślinie w fazie od 4 liści. Można jednak przyjąć, że stwierdzenie pierwszych kolonii szkodnika jest sygnałem do zabiegu. W temperaturze poniżej 20°C skuteczne w zwalczaniu będą pyretroidy (patrz tabela). Jeśli jednak temperatura jest wyższa warto zastosować np. dimetoat.jd, fot. Czubiński


Picture of the author
Autor Artykułu:Jacek Daleszyński
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)