Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Buraki cukrowe>

Rośnie bezkarność chwościka na polach

Obrazek

Plantatorzy buraka cukrowego przyzwyczaili się już do zwalczania chwościka. Gorzej, że ten zaczął „przyzwyczajać się” także do niektórych fungicydów.

Janusz Biernacki1 czerwca 2017, 11:21

Sprawcą choroby jest grzyb Cercospora beticola – najgroźniejszy patogen buraka. Nieskutecznie zwalczany i w latach silnej presji powoduje:

  • straty plonu rzędu 30–40%,
  • utratę technologicznego plonu cukru o ok. 30% z powodu m.in. wzrostu zawartości w korzeniach substancji melasotwórczych,
  • spadek poziomu cukru w korzeniach o 0,5–2,5%,
  • wydłużenie główki korzenia, podnosząc wielkość zanieczyszczeń odstawianego towaru.

Większość upraw buraka jest systematycznie chroniona przed chwościkiem. Maleje jednak skuteczność wielu preparatów, gdyż grzyb nabył odporność na niektóre substancje czynne fungicydów. Zjawisko to badał m.in. dr hab. J. Piszczek z Terenowej Stacji Doświadczalnej IOR – PIB w Toruniu. Grzyb C. beticola izolowany był z porażonych liści buraka cukrowego. Materiał zebrano we wrześniu, w latach 2011–2013, z plantacji rejonu działania KSC. Uzyskane izolaty hodowane były na podłożu glukozowo-ziemniaczanym, w obecności substancji czynnych wybranych fungicydów. Testowana była odporność populacji grzyba na: epoksykonazol, tebukonazol i tiofanat metylu. Wśród przebadanych izolatów 40% wykazało odporność na różne s.cz. z grupy triazoli i ponad 80% (nawet do 100%) na benzimidazole (tiofanat metylu).
Więcej nt. szkodliwości chwościka przeczytasz w najnowszym wydaniu „top agrar Polska na str. 120–123.
(bie)Picture of the author
Autor Artykułu:Janusz Biernacki
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)