Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Uprawa>Buraki cukrowe>

Szacowane dobre plony okopowych w UE

Jak informuje JRC (Joint Research Centre) – Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej, plony ziemniaków i buraków cukrowych w niektórych państwach członkowskich Unii Europejskiej są wyższe od średniej pięcioletniej.

Janusz Biernacki19 listopada 2021, 14:45
Tegoroczne plony ziemniaków (sadzeniaków i bulw konsumpcyjnych) w Holandii szacuje się na prawie 44 t/ha, a w Belgii na 42,5 t/ha. Oznacza to, że zbiory w Holandii są o ponad 4% wyższe od średniej pięcioletniej, w Belgii o 5,5%. Z kolei plon buraka cukrowego w Holandii szacowany jest na 87 t/ha, o 5 procent więcej niż średnia, a w Belgii wynoszą one ok. 86 t/ha, o ponad 1,5 procent więcej niż średnia 5-letnia.

Chociaż deszczowe lato w Niemczech skutkowało obniżeniem prognoz plonowania upraw okopowych, szacuje się, że producenci ziemniaka osiągną 43 t/ha, wynik o ponad 4% wyższy niż średnia z pięciu lat. Dla plantatorów buraka cukrowego spodziewany jest natomiast plon rzędu 78 t/ha, tj. 5,7% wyższy od średniej 5-letniej.
Pokowidowe odblokowanie w Niemczech, w tym szeroko otwarta branża HoReCa sprawia, że popyt na ziemniaki konsumpcyjne jest w tym kraju bardzo duży. Przeciętnie ich spożycie wynosi 64 kg/osobę. Szacuje się ponadto, że areał tej uprawy w 2021 r. wyniósł ok. 260 tys. ha, co oznacza spadek o 4,2% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Mimo to wyprodukowano więcej ziemniaków o dobrej jakości, a ich cena oscyluje obecnie na poziomie 18 euro za 100 kg, co satysfakcjonuje plantatorów.

W tym sezonie Francja również musiała zmierzyć się z obfitymi opadami deszczu we wrześniu. Pierwsza połowa października była jednak bardziej sucha niż zwykle na większości powierzchni kraju, z wyjątkiem rejonów północno-zachodnich. Perspektywy plonów pozostają jednak pozytywne, dla ziemniaka wynoszą 43 t/ha, a dla buraka cukrowego 84 t/ha. Są one odpowiednio o 5 i 3% wyższe niż średnia z pięciu lat.
[bie; źródło:nieuweoogst]Picture of the author
Autor Artykułu:Janusz Biernacki
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)