Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Buraki cukrowe>

Wkrótce naloty śmietki ćwiklanki

Obrazek

Ocieplenie sprzyja rozwojowi szkodników, które intensywnie mogą nalatywać na plantacje. W obecnym okresie burak cukrowy może być zagrożony przez śmietkę ćwiklankę, która zacznie składać jaja.

26 maja 2014, 14:38

Szkodliwym stadium w przypadku śmietki ćwiklanki są jej larwy. Wyjadają tkankę liścia pomiędzy dolną i górną skórką. Na liściach powstają brunatno-srebrzyste plamy, zwane minami. Szkodnik ten pojawia się na plantacjach buraka, kiedy rośliny są w fazie 2–3 par liści. Zawsze po spodniej stronie liścia składane są białe, podłużne jaja, a wylęgające się larwy wgryzają się do tkanki miękiszowej. Końcowym etapem jest usychanie i wykruszanie się uszkodzonej tkanki. Silne uszkodzenia prowadzą do zamierania młodych roślin.
Do zwalczania szkodnika można zastosować jeden z podanych insektycydów:

Preparaty zawierające pyretroidy będą zwalczać tylko obecnego na liściach szkodnika, natomiast zawierające chloropiryfos, dimetoat i tiachlopryd + deltametrynę zwalczą także larwy żerujące w liściach (substancje działające w roślinie systemicznie).
Próg ekonomicznej szkodliwości dla śmietki to 4 jaja lub miny/roślinę w fazie dwóch liści właściwych (BBCH 12), 16 jaj lub min/roślinę w fazie czterech liści właściwych (BBCH 14).
jdWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)