Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Bydło>Bydło mięsne>

Dla hodowców potrzeba większego zwrotu za paliwo

Obrazek

Podwyższenia kwoty zwrotu akcyzy za paliwo wykorzystywane do produkcji rolnej do 2,5 zł za litr przy jednoczesnym utrzymaniu wcześniej założonych limitów do powierzchni gruntów i ilości sztuk bydła proponują hodowcy bydła mięsnego. Ich zdaniem obecna sytuacja związana z agresją Rosji na Ukrainę stanowi ogromne wyzwanie dla polskiego rolnictwa, które musi zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe kraju.

wk21 marca 2022, 09:45

W liście skierowanym na ręce wicepremiera i ministra rolnictwa zwrócono uwagę, że w obliczu ostatnich wydarzeń związanych z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainie i powstałą w ich wyniku destabilizacją sytuacji geopolitycznej, jak również w związku z pogorszeniem koniunktury w wyniku panującej epidemii, Polska stanęła przed wyzwaniem utrzymania produkcji rolnej na poziomie umożliwiającym utrzymanie stabilności całej polskiej gospodarki.

Co robi rząd?


Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego zauważa, że w obliczu zaistniałej sytuacji rząd podejmuje wiele działań mających na celu ograniczenie negatywnego wpływu ostatnich wydarzeń na stan polskiej gospodarki, w tym również polskiego rolnictwa. I wymienia ostatnie działania związane ze zmniejszeniem skutków wzrostu cen nawozów mineralnych czy zwiększenie zwrotu akcyzy za paliwo w którym założono zwiększenie limitu zużycia oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Ale niestety wyjątkowa sytuacja powoduje, że nie zawsze te działania są wystarczające.

- W opinii polskich rolników i hodowców zwrot akcyzy w wysokości 1 zł do litra paliwa rolniczego w pewnym stopniu niweluje negatywny wpływ obecnie obserwowanego wzrostu kosztów produkcji rolnej, jednak nie przyczyni się w dostatecznym stopniu do uniknięcia zapaści finansowej wielu gospodarstw rodzinnych, które jak wiemy stanowią trzon polskiego rolnictwa. W okolicznościach wzrostu nie tylko cen paliw ale również cen nawozów mineralnych, środków ochrony roślin i energii powyższe działania z pewnością okażą się niewystarczające – napisał Jacek Zarzecki prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego.

Wniosek hodowców do MRiRW

Dlatego PZHiPBM zwrócił się do MRiRW z prośbą o rozważenie możliwości podwyższenia kwoty zwrotu akcyzy za paliwo wykorzystywane do produkcji rolnej do 2,5 zł za litr przy jednoczesnym utrzymaniu wcześniej założonych limitów do powierzchni gruntów i ilości sztuk bydła.

Zwiększoną kwotę powinna być zastosowana w 2 kolejnych terminach składania wniosków to jest w naborze:

·       od 1 sierpnia 2022 do 31 sierpnia 2022 za okres od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r.

·       od 1 lutego 2023 do 28 lutego 2023 kiedy to rolnicy będą składali wnioski za okres od 1 sierpnia 2022 do 31 stycznia 2023.

- Liczymy na pozytywne zaopiniowanie powyższego wniosku przez Pana Premiera i podjęcie w tym względzie stosownych kroków, które w tak obecnie trudnej sytuacji dla polskiego rolnictwa mogą się okazać kluczowe w kontekście utrzymania bezpieczeństwa żywnościowego kraju – podsumował Jacek Zarzecki z PZHiPBM w liście skierowanym do ministra H. Kowalczyka.

wk

fot. KolasińskaWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)