Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Bydło>Bydło mięsne>

Jacek Zarzecki w Copa-Cogeca - jakie problemy zamierza rozwiązać?

Obrazek

 

Jacek Zarzecki z Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego został nowym wiceprzewodniczącym grupy roboczej „Wołowina i cielęcina” Copa-Cogeca. Czym będą zajmować się w najbliższym czasie unijni hodowcy bydła mięsnego? Pracy na pewno nie zabraknie, ponieważ problemów do rozwiązania jest coraz więcej.

wk31 marca 2023, 15:17

30 marca miało miejsce posiedzenie grupy roboczej „Wołowina i cielęcina” Copa-Cogeca, podczas, którego odbyły się wybory nowego kierownictwa. Jej przewodniczącym został Dominique Fayel z Francji, a wiceprzewodniczącymi Jacek Zarzecki z Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego oraz Brendan Golden z Irlandii.

Jak zapewnić dobrostan zwierząt?

Głównym tematem posiedzenia grupy roboczej „Wołowina i cielęcina” Copa-Cogeca był trwający właśnie przegląd unijnych przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt. Zwrócono uwagę na kolejną ekspertyzę naukową Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) tym razem dotyczącą trzymania cieląt w jednoosobowych kojcach. Zdaniem EFSA cielęta powinny być trzymane w małych grupach przez pierwsze tygodnie życia i należy unikać korzystania z indywidualnych kojców, aby poprawić ich dobrostan.

 - Staramy się być świętsi od papieża. Unia Europejska ma najbardziej restrykcyjne normy dobrostanowe na świecie. To co proponują eksperci EFSA jest jednostronnym podejściem do tematu, który nie zawiera ekonomicznej i społecznej oceny skutków wprowadzenia takich zmian. Dobrostan jest dla nas priorytetem, ale musimy pamiętać, że hodowcy prowadzą działalność gospodarczą i na końcu wszystkiego musi to się opłacać – powiedział Jacek Zarzecki z PZHiPBM.

Klauzule lustrzane to fikcja

Dokonano także analizy umów handlowych z Australią, Indiami, Tajlandią, Indonezją, Meksykiem oraz umowy Mercosur.

– Zwrócono uwagę, że tzw. klauzule lustrzane są martwym przepisem. Unia Europejska w praktyce nie jest w stanie zagwarantować sobie, aby dozwolony był tylko import towarów wyprodukowanych przy zastosowaniu wyśrubowanych i kosztownych norm jakie obowiązują unijnych rolników. To nie są równe warunki konkurencji – skomentował J. Zarzecki z PZHiPBM.

Brak szczegółów dążenia do neutralności klimatycznej

Podczas posiedzenia przedstawiciele Komisji Europejskiej z Dyrekcji Generalnej Środowisko przedstawili także plan dojścia do neutralności klimatycznej przez unijny sektor hodowlany. – Prezentacja była bardzo ogólna i bez szczegółów. Wzbudziło to bardzo wiele kontrowersji wśród uczestników posiedzenia. Takie traktowanie tematu nie wzbudza zaufania rolników wobec planów wprowadzenia głównych założeń Europejskiego Zielonego Ładu – dodał Jacek Zarzecki.

Dyrektywa IED do zmiany!

Przedmiotem dyskusji była także unijna dyrektywa o emisjach przemysłowych IED. Delegacje wszystkich krajów mocno podkreślały, że należy zrobić wszystko, aby uciążliwy i kosztowny system administracyjny wprowadzany tą dyrektywą dotyczył jak najmniejszej liczby gospodarstwa hodowlanych. - To, że Komisja Europejska mówi dziś o „instalacjach rolno-przemysłowych”, aby opisać gospodarstwa rodzinne pokazuje, że istnieje totalne niezrozumienie, co do rzeczywistości hodowli zwierząt - powiedział Jacek Zarzecki po posiedzeniu grupy roboczej „Wołowina i cielęcina” Copa-Cogeca.

Polacy w Copa-Cogeca

Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych przypomniała także, że Polacy pełnią funkcję kierownicze także w innych grupach roboczych Copa-Cogeca:

  • „Promocja” – Przewodniczący Jerzy Wierzbicki (Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego),
  • „Mleko i produkty mleczne” – Wiceprzewodnicząca Dorota Grabarczyk (Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka),
  •  „Zdrowie i dobrostan zwierząt” – Wiceprzewodniczący Adam Drosio
  •  „Ziemniaki” – Wiceprzewodniczący Wiesław Grudzień (Stowarzyszenie Polski Ziemniak),
  •  „Tytoń” – Wiceprzewodniczący Ryszard Piątek( Krajowy Związek Plantatorów Tytoniu).

Z kolei pierwszą I wiceprzewodnicząca COGECA jest Agnieszka Maliszewska z Polskiej Izby Mleka.

wk
Fot. TT Copa CogecaWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)