Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Bydło>Bydło mięsne>

Rynek turecki – kiedy się otworzy na polskie bydło i wołowinę?

Obrazek
Ceny bydła po długim okresie dość wysokich stawek, niestety wchodzą w trend spadkowy. W branży mówi się o szansie dla hodowców i ponownych wzrostach, jaką dałoby otwarcie rynku tureckiego. Na czym stanęły negocjacje? 
Dorota Kolasińska7 lipca 2021, 15:45
Niestety mimo, że sytuacja wydawała się w miarę stabilna, ceny byków w Polsce i UE zaczęły stopniowo spadać. Przede wszystkim jest to związane ze spadkiem cen elementów tusz wołowych. Nadal w naszych eksportowych rynkach brakuje Turcji, która jest dużym importerem wołowiny. Niektóre unijne kraje handlują z Turcją, gdyż nie mają problemu z wykonaniem dodatkowych badań lub nie wystąpiło w tym państwie BSE. Zapytaliśmy Główny Inspektorat Weterynarii na czym stanęły negocjacje w sprawie ewentualnego eksportu żywca i wołowiny. 

Jak zaznacza Inspekcja starania o uzyskanie dostępu do rynku tureckiego dla bydła z Polski, GIW rozpoczął w 2016 r. 
– W maju 2017 na posiedzeniu Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) Polska uzyskała status kraju o znikomym ryzyku wystąpienia BSE. Nie oznacza to jednak automatycznego umożliwienia importu bydła z Polski – informuje GIW i dodaje, że warunkiem eksportu na rynek turecki jest skontrolowanie polskich gospodarstw przez tureckich inspektorów. 

GIW podaje, że w 2019 r. strona polska przekazała do Turcji zaktualizowany kwestionariusz dla bydła wraz z zaproszeniem do odbycia audytu w gospodarstwach utrzymujących bydło. Przypomnienie przekazano w kwietniu 2020 r. i w listopadzie 2020 r. Niestety do GIW nie wpłynęła odpowiedź strony tureckiej. 
– Warto zwrócić uwagę na fakt, iż od kilku lat wzór świadectwa zdrowia dla bydła rzeźnego, hodowlanego i do tuczu wywożonego do Turcji jest uzgadniany przez Komisją Europejską (KE). W kwietniu 2021 r. GIW uzyskał informację od przedstawiciela KE, że w dalszym ciągu negocjacje wzorów ww. świadectw nie zostały sfinalizowane.
 

Dostęp do rynku tureckiego dla polskiej wołowiny

– Strona polska posiada bilateralnie uzgodniony ze stroną turecką wzór świadectwa zdrowia dla świeżego, chłodzonego, mrożonego mięsa (tusz) z bydła domowego eksportowanego do Turcji. Jednakże jest zainteresowana renegocjacją zapisów w/w świadectwa – informuje GIW i dodaje, że kilkukrotnie odbyły się spotkania dotyczące zniesienia konieczności badania każdej sztuki bydła na obecność BSE. 

W Polsce od stycznia 2018 r. obowiązują nowe zasady badania bydła, tj. badane są tylko sztuki, które odbiegają od normy, a nie wszystkie. Takiego badania domaga się Turcja. 
– Ponadto GIW wnioskował o uściślenie wykazu tkanek stanowiących tzw. materiał wysokiego ryzyka oraz o dostosowanie wzoru świadectwa do wprowadzonych przez UE zmian w prawodawstwie. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż możliwy jest eksport z Polski mięsa wołowego od zwierząt, które nie urodziły się w Polsce. W związku z powyższym, istnieje możliwość eksportu do Turcji mięsa wołowego z każdego kraju, który uzyskał dostęp do rynku tureckiego (obecnie są to: Belgia, Francja, Hiszpania, Łotwa, Węgry, Rumunia, Serbia, Ukraina) – podaje GIW. 
 
Niestety Inspekcja zaznacza, że do chwili obecnej strona turecka nie odniosła się do propozycji dot. renegocjacji świadectwa dla mięsa wołowego. 

Z powyższych wypowiedzi Inspekcji raczej nie wynika, że „już niebawem”, jak słychać w mediach, będzie możliwy eksport wołowiny do Turcji, wszystko bowiem zależy od dobrej woli tamtejszych władz i warunków, jakie wynegocjuje Komisja Europejska. Nie wygląda na to, żeby stało się to na przestrzeni najbliższych tygodni… A przydałoby się, bo przy obecnych cenach pasz, nawozów, paliwa i mediów, będzie trudno się utrzymać tylko z tej branży... 
dkol 


Picture of the author
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)