Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Bydło>Bydło mleczne>

Brak zapłaty za mleko? Złóż wniosek o pomoc!

Obrazek

Rolnicy, którzy nie otrzymali wypłaty za mleko w latach 2018-2020 mogą złożyć wniosek do Agencji. Sprawdź, co dołączyć do wniosku!

Dorota Kolasińska24 listopada 2021, 16:36

Resort rolnictwa wraz z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informują, że niebawem rusza kolejny nabór wniosków na pomoc de minimis dla dostawców mleka, którzy chociaż raz w latach 2018-2020 nie otrzymali wpłaty za oddane mleko. Już raz uruchomiono taki nabór, ale pominięto jeden z podmiotów, który upadł nieco wcześniej. 

Rolnicy, którzy posiadają numer identyfikacyjny gospodarstwa znajdujący się w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności; ich gospodarstwo jest uznane za mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo i nie otrzymali w w.w. okresie co najmniej przez rok utrzymywali bydło w siedzibie stada, a w systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt widnieje numer, a podmiot, który miał dokonać wypłaty za mleko upadł mogą składać wnioski o udzielenie pomocy o charakterze pomocy de minimis.

Resort rolnictwa podaje, że wnioski będzie można składać od 29 listopada do 10 grudnia włącznie, a więc nie zostało wiele zważywszy na fakt, że do wniosku należy dołączyć komplet dokumentów. Wnioski z załącznikami należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

FORMULARZ będzie dostępny na stronie Agencji.

Co należy dołączyć do wniosku o pomoc dla producentów mleka, którzy nie otrzymali wypłaty od upadłego podmiotu?

Ministerstwo rolnictwa podaje, że aby taką pomoc otrzymać należy dołączyć kopie faktur, rachunków lub innych dowodów potwierdzających sprzedaż mleka; kopię listy wierzytelności lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie wierzytelności producenta rolnego ubiegającego się o pomoc wobec upadłego podmiotu, z tytułu nieotrzymania przez tego producenta rolnego zapłaty za sprzedane mleko w latach 2018 - 2020 r., sporządzonych przez syndyka masy upadłościowej; zgodę współwłaściciela - w przypadku gdy gospodarstwo producenta rolnego ubiegającego się o pomoc jest przedmiotem współposiadania.

 

Pomoc dla dostawców mleka

W.w. pomoc jest pokłosiem licznych apeli środowiska rolniczego oraz posłów do resortu rolnictwa, że poprzednio uruchomiony nabór był przewidziany tylko dla rolników z SM Bielmlek, którzy nie otrzymali zapłaty za mleko w 2019-2020 roku. Na poprzednią pomoc załapali się przypadkiem również byli dostawcy OSM w Ozorkowie, ale tak czy inaczej był jeszcze jeden podmiot, który nie płacił rolnikom za mleko, ale nie załapał się na wsparcie finansowe, bo upadł w 2018 r. Według rolników z ROTR w Rypinie poprzedni nabór był niesprawiedliwy. W poprzednim naborze rolnicy złożyli blisko 800 wniosków na pomoc.

Stąd teraz okres, zgodnie ze zmianami legislacyjnymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów rozszerzono o 2018 r., wtedy upadła m.in. mleczarnia ROTR w Rypinie (październik 2018), dlatego o pomoc mogą się zgłaszać tamtejsi rolnicy.

Teoretycznie pomoc, tak jak przy poprzednim naborze miałaby wynieść 80% niezapłaconej kwoty faktur, jednak mając na uwadze liczne uwarunkowania otrzymania pomocy nie wszyscy dostaną wyliczoną przez siebie kwotę. Dostawcy SM Bielmlek komentowali swoje wypłaty, że nie dostali tyle pieniędzy, ile wydawało się, że wpłynie na ich konta.

Będziemy monitorować tą sprawę na naszych łamach. 

dkol


Picture of the author
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)