Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Bydło>Bydło mleczne>

Branża mleczarska odporna na kryzys?

Obrazek
Branża mleczarska okazała się odporna na kryzys związany z pandemią. Sytuacja po zawirowaniach na początku poprzedniego roku szybko wróciła do normy. Obecnie największą bolączką rolników są wysokie ceny pasz, które podcinają dochodowość produkcji.   
wk5 marca 2021, 15:10

Podczas ostatniego posiedzenia grupy roboczej „Mleko i produkty mleczne” Copa-Cogeca omawiane były m.in. tematy dotyczące sytuacji rynkowej w poszczególnych państwach członkowskich.


Sytuacja rynkowa


W większości krajów członkowskich pomimo pandemii spowodowanej Covid-19 sytuacja na rynku mleka w 2020 roku była stabilna. Na koniec 2020 roku u czołowych unijnych producentów mleka ceny surowca były nieco wyższe niż w roku 2019. Trend odwrócił się z początkiem bieżącego roku, kiedy to w większości krajów ceny odnotowały delikatne spadki. Średnia unijna w 2020 roku wynosiła 34,1 euro/ 100 kg i była nieznacznie niższa od ceny w 2019 roku wynoszącej 34,8 euro. Jest to najniższa cena od trzech lat. 

Skup mleka w UE na koniec 2020 roku był o 1,7% wyższy w relacji rocznej i był to najwyższy wzrost w ciągu ostatnich 5 lat. Przyczynił się do tego zwiększony skup w 25 krajach członkowskich, produkcja została ograniczona jedynie w Chorwacji i Austrii. 

Wzrost produkcji odnotowano również w USA o 2,1% oraz w Australii o 2,8%. 
- Sektor mleczny w UE i na świecie okazał się być dość odporny na pandemię. Międzynarodowa wymiana handlowa po zawirowaniach w pierwszych miesiącach pandemii obecnie jest na dobrym poziomie. W 2021 roku Komisja Europejska przewiduje odbudowę gospodarki. Duże nadzieje wiąże się z akcją szczepień. To również szansa na otwarcie sektora turystyki – powiedziała Dorota Śmigielska z Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, wiceprzewodnicząca grupy roboczej „Mleko i produkty mleczne” Copa-Cogeca.  


Rosną ceny oraz koszty


Podczas spotkania grupy roboczej „Mleko i produkty mleczne” Copa-Cogeca zwrócono uwagę, że dużą bolączką producentów mleka są rosnące ceny pasz, głównie śruty sojowej, śruty rzepakowej oraz zbóż. Wzrost cen występuje w większości krajów członkowskich. W niektórych z nich, w tym również w Polsce ceny w ostatnich miesiącach wzrosły o około 20-30%. 
- Pomimo dobrej ceny surowca, rosnące ceny pasz przyczyniają się do osłabienia sytuacji finansowej gospodarstw mlecznych i pogorszenia rentowności – zauważyła Dorota Śmigielska ekspertka Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych. 


Prognozy Brukseli


Podczas spotkania swoje prognozy przedstawili eksperci Komisji Europejskiej, którzy uważają, że do 2030 r. produkcja zwierzęca stanie się bardziej zrównoważona oraz wzrośnie niekonwencjonalna produkcja mleka np. non GMO. Wzrost produkcji w UE będzie na poziomie 0,6% rok do roku. Jednocześnie utrzymywać się będzie spadkowa tendencja pogłowia krów mlecznych, która będzie niwelowana rosnącą wydajnością produkcji. Większe dostawy surowca przełożą się na zwiększoną produkcję serów oraz odtłuszczonego mleka w proszku, a coraz większym zainteresowaniem ze strony konsumentów będą cieszyć się produkty świeże. Zdaniem ekspertów Unia Europejska w ciągu najbliższych 10 lat utrzyma pozycje lidera pod względem eksportu produktów mlecznych. 
wkWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)