Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a

Jaka pomoc dla mleczarni?

Obrazek

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji podsumowuje pomoc przeznaczoną do producentów mleka w wyniku strat po ogłoszeniu upadłości mleczarni. Ile wniosków wpłynęło?

Marcin Jajor26 lutego 2022, 12:00
Sprawami SM Bielmlek i SM ROTR w Rypinie żyje cała Polska i nic dziwnego. Obie mleczarnie pozostawiły rolników z niezapłaconymi fakturami za mleko. Przypominamy, że pomoc najpierw objęła dostawców, którzy stracili w latach 2019-2020, po czym – po licznych protestach rolników i organizacji branżowych – została rozszerzona również o 2018 rok. 

Zgodnie z informacją, którą uzyskaliśmy od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – w ramach programu pomocy dla rolników, którzy w 2019 r. lub 2020 r. nie otrzymali zapłaty za sprzedane mleko od podmiotu, wobec którego wydano postanowienie o ogłoszeniu upadłości – do jej biur wpłynęło 786 wniosków

Wydanych zostało łącznie 561 decyzji przyznających pomoc na kwotę ok. 7,1 mln zł. Producenci mleka, którzy otrzymali takie wsparcie, należeli do Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Ozorkowie oraz Spółdzielni Mleczarskiej Bielmlek w Bielsku Podlaskim.

ARiMR podsumowuje również program pomocy finansowej dla rolników na sfinansowanie niewpłaconej części udziałów w spółdzielniach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych. W tym przypadku złożono 887 wniosków na kwotę ponad 22 mln zł, z czego ARiMR wydała 792 decyzje o udzieleniu pomocy. Ostatecznie kwota, która trafiła do rolników to blisko 19,9 mln zł. 

Wsparcie przekazane zostało do członków: SM Bielmlek w Bielsku Podlaskim, OMS w Kraśniku, OSM w Ozorkowie, OSM w Opolu Lubelskim i MSM Chorzele (według stanu na 11.02.2022 r.).

Kolejny nabór, który rozpoczął się pod koniec listopada obejmował również rolników, dostawców mleka, którzy (nie jak wcześnie w latach 2019–2020) a w okresie od 2018 r. do 2020 r. co najmniej raz nie otrzymali zapłaty za sprzedane mleko do mleczarni, która ogłosiła upadłość. Pomoc objęło więc tym razem również byłych dostawców SM ROTR w Rypinie. 

Jak informuje ARiMR, tym razem do jej biur złożono 543 wnioski, ale ostateczna suma pomocy nie jest jeszcze znana z uwagi na trwający proces rozpatrywania dokumentów. Przewidywany współczynnik korygujący kształtuje się na poziomie 1, a ostateczna wartość zostanie ustalona w najbliższych tygodniach.


 – Wówczas planowane jest również zakończenie rozpatrywania wniosków i rozpoczęcie realizacji wypłat. Na tym etapie działania Agencji są uzależnione od tempa uzupełniania niezbędnej dokumentacji przez ubiegających się o wsparcie rolników. Wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania się od decyzji, z którą się nie zgadza – zastosowanie mają wówczas przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego – czytamy w przysłanej do naszej redakcji informacji od ARiMR (według stanu na 10.02.2022 r.).

O sytuacji hodowców, byłych dostawców SM ROTR Rypin piszemy w marcowym wydaniu dodatku specjalnego top bydło. Zamów prenumeratę i przeczytaj, jak w praktyce wygląda ich droga do uzyskania pomocy i co dzieje się z majątkiem spółdzielni.


mj/ARiMR
Fot. JajorPicture of the author
Autor Artykułu:Marcin Jajor
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)